مقاله بررسي ميزان آمادگي مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در رويارويي با بحران (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آمادگي مراكز آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در رويارويي با بحران (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي
مقاله مديريت بحران
مقاله مراكز آموزشي درماني
مقاله حوادث غيرمترقبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجاقي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زاد صمد
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: كشور ايران جزء ده كشور بلاخيز دنيا بوده و بعد از كشورهاي هند، بنگلادش و چين مقام چهارم آسيا را دارد. لزوم آمادگي بيمارستان ها در مقابله با بحران، ضرورت طراحي اصولي برنامه مقابله با حوادث مترقبه و غيرمترقبه در بيمارستان ها را آشكار مي سازد. اين پژوهش با تعيين بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي- درماني كرمانشاه در رويارويي با بحران در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته است.
روش ها: مطالعه حاضر به روش توصيفي- مقطعي و از نوع كاربردي مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات، چك ليست است كه داراي ۶ بعد و ۲۰۳ سوال مي باشد. جامعه مورد مطالعه، كليه بيمارستان هاي آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بوده است و براي خلاصه سازي داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي استفاده شده است.
يافته ها: ميانگين درصد آمادگي در رويارويي با بحران در بيمارستان امام رضا(ع)، امام خميني (ره) ۲۵٫۷، بيمارستان امام علي(ع) ۲۳٫۷، بيمارستان طالقاني ۱۹، بيمارستان فارابي ۱۴٫۴ و بيمارستان شهيد فهميده ۶٫۳ درصد بود و به طور كلي ميزان آمادگي كل بيمارستان ها ۲۳٫۸ درصد بوده است.
نتيجه گيري: ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در رويارويي با بحران در حد ضعيف بوده و توانايي مواجهه با بحران را ندارند. ايجاد يك طرح مشخص با مديريت علمي و دقيق در تمامي مراحل قبل، حين و بعد از بحران از طريق انجام اقدامات پيشگيرانه و تشكيل گروه ها و كميته هاي بحران، آموزش و آشنايي كاركنان و انجام مانورهاي دوره اي براي آمادگي و رويارويي با بحران پيشنهاد مي گردد.