مقاله بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران نسبت به استعمال دخانيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۸۲۳ تا ۸۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران نسبت به استعمال دخانيات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان ايراني
مقاله استعمال دخانيات
مقاله ويژگي هاي فرهنگي
مقاله رفتار
مقاله نگرش و عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فياض بخش احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جراحي ليدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتياد به دخانيات در طولاني مدت، دليل رفتاري اصلي مرگ هاي زودرس و ناتواني هاست که ساليانه منجر به حدود ۴ ميليون مرگ در دنيا مي شود. هدف اين طرح تحقيقاتي، بررسي دانش، نگرش و عملکرد دانشجويان ايراني در زمينه استعمال دخانيات بود.
روش ها: جمع آوري داده ها از طريق پرسش نامه استاندارد صورت گرفت. کل نمونه مورد نظر ۱۲۰۰ دانشجو بود که ۹۵۸ نفر در اين مطالعه شرکت نمودند؛ از اين تعداد ۴۸۵ نفر دانشجوي زن و ۴۵۶ نفر دانشجوي مرد بود و ۱۷ پاسخ دهنده جنسيت خود را بيان نکردند. در تجزيه و تحليل داده ها، هر دو دسته آزمون هاي توصيفي و استنباطي (تحليلي) آماري، به کار گرفته شد
يافته ها: دانش متوسط دانشجويان زن در زمينه مسايل مربوط به استعمال دخانيات، اندکي بالاتر از دانش متوسط دانشجويان مرد بود؛ نگرش دانشجويان زن در زمينه مسايل مربوط به استعمال دخانيات، به طور متوسط مخالف تر از نگرش متوسط دانشجويان مرد بود. همچنين دانشجويان مرد بيشتر از دانشجويان زن محصولات دخاني را استعمال مي کردند (عملکرد). اين مطالعه نشان داد که بيشتر زناني که تجربه دخانيات دارند، براي اولين بار در سن ۲۰ سالگي يا سنين بالاتر، آن را استعمال کرده اند و در ميان مردان، اولين تجربه دخانيات، قبل از سن ۲۰ سالگي بوده است
نتيجه گيري
: مطالعه حاضر در صدد آن بود که متغيرهاي موثر در استعمال دخانيات را در جمعيت مورد مطالعه ارايه کند و اقدامات موثر قابل انجام توسط سياستگذاران سلامت کشور در مورد اصلاح دانش، نگرش و عملکرد دانشجويان در مورد اين مخاطره سلامتي را توصيه مي نمايد.