مقاله بررسي ميزان آگاهي مهندسين ناظر در خصوص عوامل ايجاد ضايعات در مراحل مختلف توليد گندم در استان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي مهندسين ناظر در خصوص عوامل ايجاد ضايعات در مراحل مختلف توليد گندم در استان قزوين
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسين ناظر
مقاله طرح خودکفايي گندم
مقاله کاهش ضايعات گندم
مقاله استان قزوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرجندي وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همه ساله بيش از ۳۰ درصد محصولات کشاورزي به هدر مي رود. لزوم خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي در عرصه جهانيکنوني که غذا به عنوان يک اسلحه در دست برخي از قدرت ها به شمار مي رود، تامين امنيت غذايي در کشور يک ضرورت محسوب مي شود. در اين راستا کاهش ضايعات، يکي از عوامل مهم در افزايش توليد و کاهش واردات مي باشد. به منظور کاهش ضايعات و افزايش توليد گندم، وزارت جهاد کشاورزي طرح به کارگيري فارغ التحصيلان دانشگاهي را به عنوان مهندسين ناظر کشاورزي، و آموزش شيوه هاي کاهش ضايعات گندم را به گندم کاران آغاز نمود. هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان آگاهي مهندسين ناظر از عوامل ايجاد ضايعات در مراحل مختلف توليد گندم در استان قزوين مي باشد. اين تحقيق از نوع کاربردي بوده و جامعه آماري اي ۱۱۲ نفر از مهندسين ناظر طرح خودکفايي گندم در استان قزوين مي باشند. اطلاعات به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد، سپس تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد. طبق نتايج به دست آمده، «بوجاري و ضد عفوني نکردن بذور» از نظر مهندسين مهم ترين عامل ايجاد ضايعات در مرحله کاشت، «عدم آگاهي از مراحل حساس نياز آبي گندم» مهم ترين عامل ايجاد ضايعات در مرحله داشت و «ايجاد مرزهاي عرضي در مزرعه به منظور آبياري» مهم ترين عامل ايجاد ضايعات در مرحله برداشت مي باشند. از نظر مهندسين ناظر، «بوجاري و ضدعفوني بذور» مهم ترين راه کاهش ضايعات در مرحله کاشت، «استفاده از شيوه هاي نوين آبياري» مهم ترين راه کاهش ضايعات در مرحله داشت و «عدم ايجاد مرزهاي عرضي در مزرعه به منظور آبياري» مهم ترين راه کاهش ضايعات در مرحله برداشت بوده اند.