مقاله بررسي ميزان آگاهي پرسنل پرستاري دو بيمارستان دانشگاهي تهران از بيماري استئوپروز و عملکرد پيشگيرانه آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان آگاهي پرسنل پرستاري دو بيمارستان دانشگاهي تهران از بيماري استئوپروز و عملکرد پيشگيرانه آنها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله پرستار
مقاله دانش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي جهرمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سليم زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف شاهي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: آگاهي افراد از علل، عوامل خطر و علائم بيماري ها، نقش مهمي در مراقبت افراد جامعه از خود و پيشگيري از بيماري ها دارد. در اين مطالعه سطح آگاهي پرستاران در مورد بيماري استئوپروز مورد بررسي قرار گرفته و به عملکرد آنان در ارتباط با دانش تجربي ايشان نيز توجه شده است.
روش کار: ۳۸۹ نفر از پرسنل پرستاري بيمارستان هاي دکتر شريعتي و سينا بطور تصادفي انتخاب و سطح آگاهي و عملکرد آنان توسط پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني پرستاران مورد مطالعه (SD=7.6) 33 سال بود و ۶٫۱۲% آنان مرد بودند. ميانگين نمره آگاهي اين افراد بر اساس پرسشنامه (SD=3.6) 72.21 از حداکثر نمره ۳۷ بود.
ميزان آگاهي آنان در مورد بيماري با آخرين مدرک تحصيلي آنان ارتباط مستقيم و معني دار داشت (P=0.01) و با جنس، محل تحصيل، سابقه کار، بخش و محل اشتغال، فاصله زماني از زمان فارغ التحصيلي و … بي ارتباط بود. ۶٫۴۵% اين افراد از لبنيات به ميزان کافي استفاده مي کردند و کافي يا ناکافي بودن مصرف اين منبع غذايي مهم کلسيم، فقط با بعد خانوار ارتباط مستقيم داشت. ۷٫۳۸% از پرستاران فوق به ميزان کافي ورزش مي کردند. مصرف کلسيم و ورزش ارتباطي با ميزان آگاهي آنان نداشت.
نتيجه گيري: ميزان آگاهي پرستاران در مورد پوکي استخوان کمتر از حد مورد انتظار بوده و افزايش آگاهي اين قشر از جامعه با توجه به نقش و جايگاه آنان جهت پيشگيري از اين بيماري، نيازمند بررسي و برنامه ريزي دقيق تري مي باشد.