مقاله بررسي ميزان اثرات ضدتورمي افرايش توليد در بخش هاي مختلف صنعت، خدمات و كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۸ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اثرات ضدتورمي افرايش توليد در بخش هاي مختلف صنعت، خدمات و كشاورزي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم
مقاله توليد بخشي
مقاله (ARDL)؛ نقدينگي
مقاله انتظارات تورمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي يزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تورم از شناخته ترين معضلاتي است که کليه کشورهاي دنيا در مقاطع مختلف زماني با آن مواجه بوده اند، به طوري که امروزه بخش وسيعي از متون به چگونگي فرآيند ايجاد، کنترل و اثرات منفي ناشي از آن اختصاص يافته است. بي شک کنترل تورم و اجراي سياست هاي ضدتورمي داراي هزينه هايي است که مهمترين آنها در بحث نوسانات توليد قرار دارد. بر اين اساس در اين تحقيق سعي خواهيم نمود، تا اثرات افزايش توليد بخشهاي کشاورزي، خدمات و صنعت را بر تورم در ايران به روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) و براي دوره (۸۴- ۱۳۵۳) بررسي نماييم.
نتايج مدلARDL  نشان مي دهد که هر ۱۰ درصد افزايش در توليد بخش کشاورزي منجر به کاهش ۳/۳ درصد در سطح عمومي قيمت ها خواهد شد. در حالي که هر ۱۰ درصد افزايش توليد بخش خدمات منجر به کاهش ۲/۳ درصد در سطح عمومي قيمت ها مي شود. اين رقم براي بخش صنعت بسيار ناچيز است (حدود ۰۶/۰ درصد). نتيجه اين که براي کنترل تورم در ايران، ضروري است دولت در سياست هاي اقتصادي خويش به قيمت و گسترش توليد در بخش هاي کشاورزي و خدمات توجه بيشتري داشته باشد.
از طرف ديگر مي توان ملاحظه نمود که، در کوتاه مدت تورم انتظاري تاثير بيشتري بر تورم نسبت به نرخ رشد نقدينگي دارد. بنابر اين دولت براي کنترل قيمت ها در کوتاه مدت بايد انتظارات تورمي را کاهش دهد. همچنين در اين تحقيق فرضيه پولي بودن تورم در اقتصاد ايران تاييد نمي شود.