مقاله بررسي ميزان اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان بنياد شهيدانقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان بنياد شهيدانقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله اثربخشي آموزشي
مقاله آموزش عمومي
مقاله آموزش كاركنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضواني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بينقي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر ميزان اثر بخشي اجراي دوره هاي عمومي آموزش كاركنان بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ارتقاي دانش، نگرش و مهارت كاركنان آموزش ديده را در چهار مقوله مورد ارزيابي قرار داده است: «دانش اعتقادي، اجتماعي و اداري»، «رضايت شغلي»، «شاخص هاي رفتاري» و «نگرش نسبت به آموزش». براي تعيين آثار دوره در مقوله هاي ياد شده از دو گروه از كاركنان استفاده شد: گروه آزمايشي كه در دوره ها شركت كرده بودند و گروه گواه كه دوره هاي مربوط را نگذرانده بودند. روش تحقيق علي- مقايسه اي و نحوه گرد آوري داده ها، دانش سنجي و نظرسنجي بوده است. بر اساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش، به جز برخي از مولفه هاي شاخص هاي رفتاري، شامل تعهد و مسووليت پذيري، در ساير مقوله ها تفاوتي بين كاركنان آموزش ديده و آموزش نديده مشاهده نشده است.