مقاله بررسي ميزان اثربخشي اعتبارات اعطايي بانک کشاورزي بر سرمايه گذاري و اشتغال در بخش کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1385 در پيك نور- علوم انساني از صفحه 15 تا 33 منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اثربخشي اعتبارات اعطايي بانک کشاورزي بر سرمايه گذاري و اشتغال در بخش کشاورزي
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار
مقاله سرمايه گذاري
مقاله اشتغال
مقاله ارزش افزوده
مقاله بانک کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پژويان جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين معتمد ارغوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کشاورزي مدرن، مانند ساير فعاليتهاي تجاري، کليد به دست آوردن درآمد مطلوب، استفاده از ترکيب مناسب نهاده هاي توليد چون زمين، ماشين آلات، بذر، نيروي کار و توان مديريتي است. تهيه نهاده هاي مورد نياز، مستلزم داشتن سرمايه است. از آنجايي که فصلي بودن توليدات کشاورزي، غالبا يک خلا موقتي بين پرداختها و دريافتهاي کشاورزان ايجاد مي کند، کشاورزان ناگزير از تامين سرمايه مورد نياز در قالب استقراض اند. استقراض که از ماندگارترين و قابل اطمينان ترين روشهاي تامين سرمايه است به معناي برخورداري از سرمايه، خدمت و… موجود در ازاي بازپس دادن آن در آينده است. در صورتي که وسيله مورد نظر پول باشد، اين شيوه تامين سرمايه، اعتبار ناميده مي شود.
در اکثر کشورها، دولتها و يا موسسات تامين مالي، وظيفه ارايه اعتبار به فعالان کشاورزي را بر عهده دارند. در ايران نيز بانک کشاورزي، مهمترين موسسه تامين مالي در بخش کشاورزي به شمار مي رود. تامين مالي بخش کشاورزي در اين بانک از طريق اعطاي اعتبار صورت مي گيرد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ميزان اثربخشي اعتبارات اعطايي بانک کشاورزي بر متغيرهاي کلان اقتصادي شامل سرمايه گذاري، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزي اندازه گيري شود. دوره زماني مورد نظر در اين تحقيق سالهاي 1345 تا 1380 است. در اين تحقيق با استفاده از ابزار اقتصاد سنجي، يک مدل معادلات همزمان به منظور بررسي ميزان اثربخشي اعتبارات برآورد شده است. نتايج تحقيق نشان داده است که اثربخشي اعتبارات اعطايي بانک کشاورزي طي سالهاي مورد بررسي بر متغيرهاي سرمايه گذاري، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزي مثبت بوده است. به اين ترتيب که يک درصد افزايش در اعتبارات سرمايه اي بانک کشاورزي به ترتيب منجر به 0.43 درصد، 0.034 درصد و 0.0003 درصد افزايش در سرمايه گذاري، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزي و يک درصد افزايش در اعتبارات جاري بانک کشاورزي به ترتيب منجر به 0.1 درصد، 0.5 درصد و 0.49 درصد افزايش در سرمايه گذاري، اشتغال و ارزش افزوده بخش کشاورزي شده است.