مقاله بررسي ميزان اثرپذيري متغير هاي کلان اقتصاد ايران از بحران مالي جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اثرپذيري متغير هاي کلان اقتصاد ايران از بحران مالي جهاني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران مالي جهاني
مقاله بودجه دولت
مقاله درآمدهاي نفتي
مقاله درآمدهاي مالياتي
مقاله بازارهاي مالي
مقاله تراز پرداخت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري ديلمي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحران اقتصادي جهاني که در ماه هاي پاياني سال ۲۰۰۸ ميلادي آغاز گرديد، سبب آن شد که اکثر اقتصاددانان در کوتاه مدت رکود را براي بيشتر اقتصادهاي جهان پيش بيني کنند. بديهي است اين بحران بر بخش هاي بسياري تاثيرگذار مي باشد اما در اين نوشتار آثار اين بحران بر برخي شاخص هاي کلان اقتصاد ايران مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس يافته هاي حاصل از اين تحقيق بحران جهاني علاوه بر کاهش درآمدهاي نفتي موجب کسري بودجه از طريق کاهش درآمدهاي مالياتي نيز خواهد شد. از طرفي بحران مالي جهاني در بازار اوراق بهادار ايران موجب کاهش حجم معاملات و در نهايت شاخص سهام در اين بازار شده است. آثار بحران بر تراز پرداخت ها را مي توان در افزايش کسري تراز پرداخت ها به دليل کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، کاهش صادرات غير نفتي به دليل کاهش قيمت فرآورده هاي نفتي و نيز کاهش تقاضا براي صادرات کشور به دليل رکود جهاني،کاهش خالص دارايي هاي خارجي کشور، احتمال افزايش نرخ ارز و کاهش صادرات غير نفتي، کاهش ماليات بر واردات و غيره خلاصه کرد. با توجه به اين مساله و به دليل وابستگي شديد بودجه کشور به نفت، اهميت مطالعه در اين زمينه را بيش از پيش روشن مي سازد.