مقاله بررسي ميزان استفاده مديران شرکت ها از نظريه اختيارات سرمايه گذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۷۶ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استفاده مديران شرکت ها از نظريه اختيارات سرمايه گذاري
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختيارات سرمايه گذاري
مقاله عدم اطمينان محيطي
مقاله تحقيق و توسعه
مقاله ارزش گذاري
مقاله نرخ بهره بدون ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سينايي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي قندعلي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روش هاي سنتي ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي مانند روش هاي تنزيل جريان نقدي (نرخ بازده داخلي، ارزش فعلي خالص و…) با توجه به عدم اطمينان موجود در محيط، انعطاف و اختيارات مديريتي موجود در سرمايه گذاري ها به ارزيابي ناقص و غير واقعي مي انجامد .لذا با توجه به اين نارسايي ها، استفاده از نظريه اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي مي تواند با تعيين ارزش اين اختيارات و انعطاف هاي مديريتي و تاثير آن در ارزش دارايي ها و بالطبع در ارزش شرکت، به ارزيابي بهتر و واقعي تر دارايي ها و پروژه ها کمک کند. نخستين گام طرح اين پرسش است که: «آيا مديران شرکت هاي ايراني از وجود اختيارات سرمايه گذاري در دارايي هاي سرمايه اي هنگام ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي اطلاع دارند يا خير؟». سوال بعد آن است که در صورت آگاهي مديران از چنين اختياراتي آن ها چگونه منطق اختيارات سرمايه گذاري را در تحليل پروژه هاي سرمايه اي با توجه به عدم اطمينان هاي محيطي، تغييرات نرخ بهره، ميزان و نوع سرمايه گذاري هاي شرکت مربوطه و هزينه هاي تحقيق و توسعه به کار مي برند. بدين منظور با استفاده از نمونه اي شامل ۱۱۷ مدير شرکت هاي سهامي (توليدي) بورس اوراق بهادار تهران، نگاه مديران به اختيارات سرمايه گذاري مورد بررسي و با استفاده از رگرسيون خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در نتيجه روشن گرديد که از ديدگاه مديران فوق متغيرهاي مستقل (ميزان هزينه هاي سرمايه گذاري، نرخ بهره بدون ريسک، عدم اطمينان محيطي، ميزان هزينه هاي تحقيق و توسعه) در کاربرد اختيارات سرمايه گذاري تاثير دارند.