مقاله بررسي ميزان استفاده کتابخانه هاي عمومي شهر تهران از اصول بازاريابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استفاده کتابخانه هاي عمومي شهر تهران از اصول بازاريابي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي
مقاله محصولات و خدمات اطلاعاتي
مقاله کتابخانه عمومي
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري حميده
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي تاش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: تاجداران منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازاريابي، يعني جستجو براي يافتن مناسب ترين بازار و بخش هايي که سازمان مي تواند در آن جا خدماتي مفيدتر و موثرتر ارايه داده و نياز کاربران و مراجعان خود را به بهترين شکل ممکن برطرف سازد. کتابخانه، سازماني بازارمدار است که کليه فعاليت هاي آن با توجه به نيازهاي کاربر جهت مي گيرد و علاوه بر مرتفع ساختن نيازهاي موجود، درصدد ايجاد نيازها و تقاضاهاي جديد نيز هست. بازاريابي، کتابخانه ها را هم در جهت شناخت نيازهاي کاربران و هم در جهت برآورده ساختن اين نيازها توان مند مي کند. پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان استفاده از اصول بازاريابي در کتابخانه هاي عمومي شهر تهران اجرا شده است. روش پژوهش «پيمايشي توصيفي» و بر اساس مدل بازاريابي “۴p” است. جامعه پژوهش کتابخانه هاي عمومي شهر تهران بوده اند که ۳۰ کتابخانه زير نظر هيات امناي کتابخانه هاي عمومي و ۶۰ کتابخانه زير نظر سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به صورت تصادفي انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ داده اند. داده ها در تابستان ۱۳۸۷ گردآوري شده و با استفاده از نرم افزار آماريSPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج پژوهش نشان داد که کتابخانه هاي عمومي تهران از نظر کاربرد آميخته هاي بازاريابي در وضعيت مناسبي نيستند و لازم است در اين زمينه برنامه ريزي جامع تري داشته باشند.