مقاله بررسي ميزان استنادات و مشارکت گروهي مقالات مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان (فيض) طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان استنادات و مشارکت گروهي مقالات مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان (فيض) طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجله فيض
مقاله تحليل استنادي
مقاله نيم عمر منابع
مقاله مجلات هسته
مقاله ضريب تاثير مجله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بتولي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رشد سريع عناوين مجلات به عنوان يكي از مهمترين مجاري كسب اطلاعات تخصصي و از سوي ديگر كمبود بودجه كتابخانه ها، اهميت ارزيابي مجلات و دقت در انتخاب آنها را مشخص مي كند. اين پژوهش به منظور تعيين ميزان استنادات و مشارکت گروهي مقالات مجله فيض بين سال هاي ۸۷-۱۳۸۱ انجام يافته است.
مواد و روش ها: اين پژوهش با بررسي داده هاي موجود از طريق روش تحليل استنادي،  صورت گرفت. اطلاعات مربوط به نويسندگان و استنادات مقالات، توسط چك ليست جمع آوري گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از قانون برادفورد براي تعيين مجلات هسته استفاده شد.
نتايج: ۱۳۳۳ نويسنده در نگارش ۳۹۴ مقاله مورد بررسي، مشاركت داشتند. بيشترين تعداد مقالات (۲/۳۱ درصد)، به مقالات سه نويسنده اي اختصاص داشت. در مقالات مورد بررسي به ۶۷۷۱ منبع (ميانگين ۱۷ استناد در هر مقاله) مراجعه شده بود. از نظر نوع منابع اطلاعاتي مورد استناد، بيشترين درصد به مقالات مجلات انگليسي، اختصاص داشت. نيم عمر منابع فارسي و انگليسي به ترتيب، ۶ سال و ۸ ماه و ۹ سال و ۶ ماه محاسبه شد. با استفاده از قانون پراكندگي برادفورد، تعداد ۱۸ مجله هسته معرفي شد. هر چه به زمان حال نزديك مي شويم تعداد استناد به مجلات لاتين، کتب لاتين و مجلات فارسي بيشتر و به كتب فارسي كمتر شده است.
نتيجه گيري: مجلات، به ويژه مجلات انگليسي، به عنوان مهمترين مجراي كسب اطلاعات تخصصي معرفي شدند.
كتابداران دانشگاه هاي علوم پزشكي مي توانند با تهيه مجلات هسته معرفي شده، در بودجه كتابخانه صرفه جويي نمايند و اعضاي هیات علمي نيز با مراجعه به اين مجلات، مي توانند مطالعات خود را هدفمند تر نمايند.