مقاله بررسي ميزان اسيد تانيک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در صنايع چوب و كاغذ ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اسيد تانيک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط
مقاله اسيد تانيک
مقاله مواد استخراجي
مقاله تانن هيدروليز شدني
مقاله کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا
مقاله طيف سنج زير قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهي شايسته
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا تقي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: رسالتي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي کمي و کيفي اسيد تانيک موجود در پوست بلوط بلندمازو، نمونه هاي پوست از پارسل يک سري جنگل آموزشي دکتر بهرام نيا (شصت کلاته) جمع آوري شد که در حوزه استحفاظي اداره کل منابع طبيعي استان گلستان قرار دارد. به منظور استخراج تانن در آزمايشگاه از حلال ها بهره گيري شد و نوع حلال به کار برده شده در اين بررسي به عنوان عامل متغير در نظر گرفته شد. با توجه به ترکيب هاي متنوع پوست، روش استاندارد TAPPI(T264-om-88) براي تعيين مواد استخراجي پوست به کار رفت. استخراج بر روي ۲۰ گرم ماده خشک اوليه به مدت ۵ ساعت با دستگاه سوکسله انجام شد. عصاره استخراج شده با حلال هاي آب داغ، متانول و آب متانول (۱:۱) به ترتيب برابر۲۵±۲ ، ۲۰±۲ و ۱۸±۲ درصد بود. ميزان اسيد تانيک موجود در عصاره هاي ياد شده از نظر کمي با دستگاه کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا محاسبه شد و ساختار آن با دستگاه طيف سنج FT-IR مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که حلال آب-متانول بهترين حلال براي استخراج تانن مي باشد و ميزان اسيد تانيک استخراج شده در طول موج بيشينه ۲۵۰ نانومتر و بهره گيري از نظام گرادياني در حلال هاي آب متانول، متانول و آب به ترتيب شامل ۷۰±۲، ۳۰±۲ و ۵±۲ درصد بود و ميزان تانن موجود در پوست با بهره گيري از حلال آب متانول (۱:۱) بيشترين ميزان و حدود ۱۴ درصد ديده شد.