مقاله بررسي ميزان اعتماد مردم به پليس (مطالعه موردي شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۳۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان اعتماد مردم به پليس (مطالعه موردي شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله پليس
مقاله نهادهاي سياسي
مقاله عملکرد پليس
مقاله دينداري
مقاله همکاري
مقاله شهروندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايگان فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همکاري و مشارکت مردم با پليس در جهت تامين نظم و امنيت اجتماعي مستلزم وجود رابطه اعتمادآميز بين مردم و پليس است. اين تحقيق براي بررسي وضعيت اعتماد مردم به پليس و مقايسه آن با ساير نهادها و سازمان ها در سال ۱۳۸۶ صورت گرفته است.
روش تحقيق، پيمايشي و جامعه آماري، شهروندان تهراني بالاتر از ۲۰ سال است که به روش نمونه گيري سهميه اي تعداد ۶۳۰ نمونه انتخاب و اجرا شده است. و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي و پايايي آن در مرحله مقدماتي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.
نتيجه تحقيق نشان داد که ميزان اعتماد به پليس مطلوب ارزيابي شده است. در مقايسه پليس به عنوان يکي از سازمان هاي مهم دولتي که وظيفه آن حفظ و نظم امنيت کشور است، اميد به آينده پليس در مقايسه با پنج نهاد سياسي کشور (مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، قوه قضاييه و قوه مجريه) اعتماد مردم به آينده پليس و اينکه بتواند مسايل مبتلا به جامعه مربوط به خود را حل کند، بيش از ساير نهادها بود و رتبه اول را کسب کرد. همچنين ناجا در مقايسه با سازمان هايي چون شهرداري، مدارس و بيمارستان هاي دولتي از نظر ميزان اعتماد در رتبه دوم قرار دارد. اعتماد مردم به ويژگي هاي مديريتي مسوولان ناجا مطلوب و نسبت به ويژگي هاي مذهبي و اخلاقي آنان بسيار بالاست.