مقاله بررسي ميزان انجام آزمايشات غربالگري سرطان هاي پستان و دهانه رحم در ميان متخصصين زنان و مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان انجام آزمايشات غربالگري سرطان هاي پستان و دهانه رحم در ميان متخصصين زنان و مامايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست غربالگري
مقاله سرطان پستان
مقاله سرطان گردن رحم
مقاله متخصص زنان و زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي علوي قدسيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نژاد سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي معصوم آسيه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آزمايشات غربالگري سرطان هاي دستگاه تناسلي زنان و پستان، توانسته است کاهش قابل توجهي در ميزان بروز و نيز مرگ و مير اين سرطان ها ايجاد نموده و تا حدي در پيشرفت درمان نيز موثر باشد. ميزان انجام آزمايشات غربالگري سرطان هاي دهانه رحم و پستان در بين متخصصين زنان و مامايي مي تواند بازتابي آگاهي دهنده نسبت به اهميت اين آزمايش ها و ميزان استفاده از آن در ميان عموم باشد. مطالعه با اين هدف شکل گرفت تا بتواند به عنوان ملاکي براي قضاوت درباره ميزان آگاهي و اهميت دادن زنان به انجام اين آزمايشات قرار گيرد.
روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي و پس از طراحي يک پرسشنامه ۸ قسمتي شامل سوالات بسته انجام گرديد. تعداد ۱۳۶ نفر از متخصصين و دستياران تخصصي زنان و زايمان شرکت کننده در يک کنگره زنان و مامايي از هفت دانشگاه علوم پزشکي مختلف (مشهد، تهران، شيراز، تبريز، کرمان، اروميه، اصفهان) انتخاب و مطالعه بر روي آن ها انجام گرديد و سپس نتايج توسط نرم افزار SPSS 11 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: در ميان ۱۳۶ شرکت کننده، ۱۲نفر به علت اطلاعات ناقص، از مطالعه حذف گرديدند. ۱۱۵ نفر متخصص زنان زايمان و ۹ نفر دستيار رشته زنان بودند.۴۰ نفر زير ۴۰ سال و ۸۴ نفر بالاي ۴۰ سال سن داشتند و ميانگين سني ۴۳٫۱ سال به دست آمد. تنها %۳۴٫۷ از افراد عادي و %۴۶٫۷ از گروه پرخطر، خودآزمايي ماهانه پستان را انجام مي دادند، %۱۱٫۸ از جمعيت مورد مطالعه و %۲۷٫۱ از گروه پرخطر ماموگرافي منظم وسالانه داشتند. در مورد انجام پاپ اسمير، تنها %۱۷٫۸ پاپ اسمير ساليانه انجام مي دادند و %۲۹ آنان تاکنون حتي يک بار هم پاپ اسمير نداشتند. در مجموع %۴٫۸ شرکت کنندگان آزمايشات غربالگري لازم براي دهانه ي رحم و پستان را به طور کامل انجام داده و %۹۵٫۲ از اين روش ها استفاده نکرده بودند.
نتيجه گيري: ميزان غربالگري سرطان پستان و دهانه گردن رحم، بين متخصصين زنان که نقش عمده در آگاهي دادن به بيماران و جامعه دارند، حتي در بين گروه پرخطر، کم تر از حد مورد انتظار است؛ لذا لزوم توجه بيش تر به برنامه هاي غربالگري و تغيير نگرش ها در اين زمينه حس مي شود.