مقاله بررسي ميزان انطباق سازمان هاي توليدي با اصول تفکر ناب (مطالعه موردي: شرکت تراکتور سازي ايران – تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان انطباق سازمان هاي توليدي با اصول تفکر ناب (مطالعه موردي: شرکت تراکتور سازي ايران – تبريز)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر ناب
مقاله اتلاف
مقاله ارزش آفريني
مقاله جريان ارزش
مقاله تعقيب کمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: تاري غفار
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگي صنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله تعيين ميزان انطباق شرکت تراکتورسازي ايران با اصول تفکر ناب است. تفکر ناب راهکاري براي حداقل کردن هزينه ها و منابع اتلاف، و راهي به سوي بهره وري و ارزش آفريني مستمر مي باشد. مديران سازمان ها مي توانند با درک عميق اين پديده، شيوه و فنون آن را به طور کامل مورد استفاده قرار دهند و سازمان هاي خود را براي رقابت آماده سازند. به همين منظور، در اين مقاله، ابتدا ضمن مروري بر ادبيات موجود در زمينه تفکر ناب، اصول آن تشريح شده است. سپس براي بررسي ميزان انطباق شرکت تراکتورسازي ايران با اصول تفکر ناب، از روش تحقيق توصيفي بهره گيري شده است. جامعه آماري تحقيق مشتمل بر ۱۴۰ نفر از کارشناسان، مديران و سرپرستان شرکت تراکتورسازي ايران هستند که ۵۰ نفر از آنها به صورت تصادفي ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. براي سنجش نمره هر يک از شاخص هاي تفکر ناب از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که شاخص تعيين ارزش در شرکت مورد مطالعه بهترين و شاخص تعقيب کمال بدترين وضعيت را دارا مي باشد. در نهايت راهکارهاي لازم براي حرکت اين شرکت به سمت ناب شدن ارايه شده است.