مقاله بررسي ميزان بروز انواع سرطان در استان ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بروز انواع سرطان در استان ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۰
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسيدانس
مقاله سرطان
مقاله ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: محققي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جراحي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خبازخوب مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در آغاز قرن ۲۱ سرطان ها به عنوان يكي از علل عمده مرگ و مير در جهان مي باشند. سالانه بيش از ۳۰ هزار مرگ و ۷۰ هزار مورد جديد بيماري در كشورمان ايجاد مي شود. با توجه به اهميت سرطان در بين بيماري ها و نقش آن بر بار بيماري ها و کيفيت زندگي، جلوگيري از بروز آن از طريق شناسايي موارد در معرض خطر مي تواند جز اولويت هاي مديران سلامت باشد. امروزه ثبت سرطان به عنوان قسمتي از برنامه كنترل سرطان محسوب مي گردد. در اين مطالعه کليه مردان سرطاني استان ايلام در يک دوره ۵ ساله (۸۵-۸۰) با توجه به توزيع سني و جنسي، پاتولوژيک و آناتوميک ثبت گرديده مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: اين بررسي مطالعه توصيفي تحليلي مي باشد. جامعه آماري و نمونه هاي مطالعه کليه موارد مبتلا به سرطان مربوط به ساکنين استان ايلام بوده است. داده ها از طريق نيروهاي كارآزموده مدارك پزشكي از تمام مراكز پاتولوژي و بهداشتي سطح استان و مراجعين به استان هاي مجاور به صورت فعال جمع آوري گرديد.
يافته هاي پژوهشي: بر اساس يافته هاي اين مطالعه كل بيماران سرطاني استان در فاصله سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۰ ۱۱۱۷ نفر بودند. اين بروز خام کلي سرطان ها در مردان و زنان به ترتيب برابر ۲۳۹٫۳ و ۱۷۸٫۵ در صد هزار نفر بود.
شايع ترين سرطان ها در مردان به ترتيب سرطان هاي پوست (۵۹ در صد هزار نفر)، مري (۲۸٫۲)، معده (۲۵٫۷)، خون (۱۱) و پروستات (۱۰٫۵) بودند و شايع ترين سرطان ها در زنان به ترتيب سرطان هاي پوست (۳۵٫۷)، پستان (۲۸٫۳)، مري (۲۶٫۶)، معده (۱۰٫۹)، رحم (۷٫۰۶) و خون (۶٫۲) بود. بيشترين موارد سرطاني در مردان در گروه سني ۷۴-۷۰ سال و زنان ۶۵-۶۰ سال بود هم چنين كمترين بروز سرطان در گروه سني ۰-۴ سال مشاهده گرديد. در اين بررسي شايع ترين انواع پاتولوژيک سرطان ها به ترتيب اسكواموس سل كارسينوما وادنو كارسينوما بود.
بحث و نتيجه گيري: در اين بررسي مشخص شد كه سرطان هاي پوست و دستگاه گوارش شايع ترين سرطان هاي استان ايلام مي باشند. لازم است تا مديران سلامت در ارايه برنامه هاي غربالگري و آموزشي جهت جلوگيري از اين سرطان ها اقدام لازم و شايسته را بنمايند.