مقاله بررسي ميزان بلانکيت در آب نبات توليدي در کارگاه هاي شهرستان بجنورد طي سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان بلانکيت در آب نبات توليدي در کارگاه هاي شهرستان بجنورد طي سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلانکيت
مقاله سولفيت
مقاله آب نبات بجنوردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ثاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فياض محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلانکيت(Na2S2O4) ، ترکيب گوگردي سديم انيدريد هيدرو سولفورو، از جمله تركيبات شيميايي سمي است كه به منظور بهبود کيفيت ظاهري در تهيه ي آب نبات استفاده مي شود. آثار سو بلانکيت بر سلامت انسان به اثبات رسيده است. نظر به اين که شهرستان بجنورد اصلي ترين مرکز توليد آب نبات در سطح استان و حتي کشور است، ارزيابي دقيق ميزان بلانکيت در محصولات توليد اين شهرستان ضروري به نظر مي رسيد. در اين تحقيق ميزان بلانکيت به صورت انيدريد سولفورو در ۱۲۰ نمونه آب نبات بجنوردي تهيه شده در ۱۰ کارگاه شهرستان بجنورد طي يک دوره ي ۴ ماهه، با دو تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد متوسط و انحراف معيار ميزان سولفيت نمونه ها به ترتيب ۳٫۴ppm و ۷ بوده و تنها در يکي از واحدهاي تحت مطالعه ميزان بلانکيت بيش تر از حد مجاز تعيين شده از سوي استاندارد ملي ايران بود. (با متوسط ۲۳ppm و انحراف معيار ۷٫۶) در ساير واحدها ميزان بلانکيت حتي کم تر از ۵ppm بود. همچنين اختلافي بين ميزان بلانکيت مورد استفاده در ماه هاي مختلف وجود نداشت. مطالعه ي تاثير فرآيند پخت بر ميزان SO2 باقيمانده در آب نبات نشان داد که اين فرآيند نقش قابل توجهي در کاهش ميزان SO2 در آب نبات داشته ، منجر به کاهش جذب سولفيت به ميزان ۷۰ درصد مي شود.