مقاله بررسي ميزان تاثير استفاده از استامينوفن ركتال در كاهش درد بعد از عمل كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۳۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير استفاده از استامينوفن ركتال در كاهش درد بعد از عمل كودكان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استامينوفن ركتال،‌ جراحي اطفال
مقاله درد بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي نيا حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: ماهوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي راد ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: همانند بعضي از بزرگسالان، درمان ناكافي درد بعد از عمل در كودكان نيز ديده مي شود. كنترل درد بعد از عمل در كودكان مهم است، چرا كه كنترل ناكافي درد ميزان مورتاليتي و موربيديتي را افزايش مي دهد. يكي از روش هاي ساده و بي خطر كنترل درد بعد از عمل، تجويز استامينوفن به صورت ركتال است.
هدف از اين مطالعه مقايسه بي دردي حاصله و عوارض احتمالي تجويز استامينوفن ركتال با روش روتين ما يعني تجويز پتيدين وريدي است.
مواد و روش ها: در يك كارآزمايي باليني ۶۰ بيمار كودك در كلاس فيزيكي ASA I و سنين بين ۱-۱۰ سال كانديداي عمل جراحي كوچك شكم با حداكثر طول مدت ۱ ساعت تحت بيهوشي عمومي، در دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. در يك گروه استامينوفن ركتال با دوز ۲۰ ميلي گرم/ كيلوگرم، پس از القا بيهوشي و در گروه ديگر پتيدين داخل وريدي ۰٫۳ ميلي گرم/ كيلوگرم در انتهاي عمل داده شد. كيفيت ضددردي با استفاده از نمره بندي فيسز مورد ارزيابي قرار گرفت. در صورت نمره درد بالاي ۳ در هر دو گروه پتيدين اضافي تجويز و ثبت شد.
نتايج: دو  گروه از نظر سن و وزن اختلاف معني دراي نداشتند نمره درد در گروه مطالعه و گروه كنترل در ريكاوري، ۲ و ۴ ساعت بعد از عمل در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. (p>0.05) ميانگين پتيدين مصرفي بعد از عمل نيز در دو گروه با هم تفاوتي نداشت. ۵٫۵±۰٫۴) در گروه مطالعه در مقابل ۵٫۷±۰٫۷ در گروه كنترل (p>0.05).
بحث: تجويز دوز ۲۰ ميلي گرم/ كيلوگرم از استامينوفن ركتال در مرحله القا بيهويش داراي اثرات مشخص بي دردي در اعمال جراحي مينور است. علاوه بر اين كودكاني كه درد پس از عمل كمتري دارند دچار تهوع و استفراغ كمتري نيز خواهند شد.