مقاله بررسي ميزان تاثير ويژگي هاي روانشناختي بر توانمندسازي روساي کلانتري ها و فرماندهان پاسگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در روانشناسي نظامي از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تاثير ويژگي هاي روانشناختي بر توانمندسازي روساي کلانتري ها و فرماندهان پاسگاه ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله ويژگي هاي روانشناختي
مقاله ریيس کلانتري
مقاله فرمانده پاسگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر اساس تدبير فرمانده معظم کل قوا، يکي از وظايف اصلي نيروهاي مسلح تقويت سرانگشتان آنهاست .در نيروي انتظامي، کلانتري ها و پاسگاه ها سرانگشتان ناجا را تشکيل مي دهند. بر اساس تدبير سردار فرمانده محترم ناجا در کنار تقويت پشتيباني هاي فيزيکي و نيروي انساني، توانمند سازي روساي کلانتري ها و فرماندهان پاسگاه ها نيز در دستور کار ناجا قرار گرفت. مطالعات قبلي انجام شده نشان داده اند که يکي از مهم ترين عوامل موثر بر توانمند سازي، ويژگي هاي روانشناختي است. تحقيق حاضر با اين هدف انجام شد که ميزان تاثير ويژگي هاي روانشناختي (انگيزش، هوش، هوش هيجاني، خلاقيت و شخصيت) بر توانمندسازي روساي کلانتري ها و فرماندهان پاسگاه ها را مشخص نمايد.
روش: پس از مطالعات کتابخانه اي درباره توانمند سازي و ويژگي هاي روانشناختي (و تعيين مولفه هاي آن)،تعداد ۳۵۲ نفر از روساي کلانتري ها و فرماندهان پاسگاه ها با روش نمونه گيري خوشه اي از ۱۳ استان به عنوان نمونه هاي تحقيق انتخاب شدند. ازطريق پرسشنامه محقق ساخته نسبت به گردآوري داده ها اقدام و پس از تجزيه و تحليل داده ها نتايج زير به دست آمد:
يافته ها: ۱- ويژگي هاي روانشناختي باميانگين ۷۶ از مقياس ۱۰۰ درجه اي بر توانمند سازي روساي کلانتري ها و فرماندهان پاسگاه ها موثر است.
۲- ترتيب تاثير هر يک از عوامل روانشناختي عبارتند از: شخصيت، انگيزش، هوش، خلاقيت و هوش هيجاني.