مقاله بررسي ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد سازمان يادگيرنده
مقاله آموزش و پرورش
مقاله اصفهان
مقاله دوره راهنمايي
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهتري آراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي ميزان تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان پرداخته است. نيز، در ضمن آن، هدفي فرعي، يعني تعيين نظرات معلمان بر اساس متغيرهاي جنسيت، سنوات خدمت و سطح تحصيلات دنبال شده است.
روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري نيز شامل همه معلمان دوره راهنمايي شهر اصفهان، در سال تحصيلي ۱۳۸۴- ۱۳۸۵، و تعداد آنها در زمان انجام پژوهش ۲۰۰۰ نفر بوده است. در پايان پژوهش نتايجي در پيرامون موضوعات زير به دست آمد:
ميزان تحقق بعد مهارت شخصي از ابعاد سازمان يادگيرنده؛ ميزان تحقق بعد بصيرت مشترک از ابعاد سازمان يادگيرنده؛ ميزان تحقق بعد مدل هاي ذهني از ابعاد سازمان يادگيرنده؛ ميزان تحقق بعد يادگيري تيمي از ابعاد سازمان يادگيرنده؛ ميزان تحقق بعد تفکر سيستمي از ابعاد سازمان يادگيرنده.