مقاله بررسي ميزان تحقق اهداف طرح تکريم ارباب رجوع در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تحقق اهداف طرح تکريم ارباب رجوع در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح تکريم ارباب رجوع
مقاله ارباب رجوع
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: يکي از شاخص هاي سنجش کارآمدي و رشد و توسعه از جمله در بخش بهداشت درمان، رضايت ارباب رجوع از خدمات دستگاههاي دولتي است که براي ارتقاي آن طرح تکريم ارباب رجوع پيشنهاد شده است. با توجه به اهميت موضوع در صدد بر آمديم ميزان اجراي اين طرح را در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي يزد در سال ۱۳۸۷ بررسي کنيم.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي – تحليلي بوده که به روش مقطعي انجام گرفته است. و جامعه هدف آن کليه بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد (۱۳ بيمارستان) مي باشد. ابزار سنجش پرسشنامه بوده است توسط معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و پايان نامه مشابه در رشت تدوين شده که روايي آن توسط اساتيد تاييد شده و با روش مشاهده و مصاحبه تکميل شده است. در اين تحقيق همه فعاليت هاي مربوط به برنامه ده گانه طرح تکريم ارباب رجوع مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: ميانگين امتياز هاي «آموزش کارکنان» در اين بيمارستان ها %۳۳ درصد بود که در حيطه «برنامه شفاف و مستندسازي نحوه ارايه خدمات به ارباب رجوع» %۳۹ درصد، در حيطه «اطلاع رساني از نحوه اريه خدمات به مردم» %۴۳ درصد، در حيطه «تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با ارباب رجوع» ۷۱% درصد، در حيطه «پيش بيني فضا و امکانات مناسب» %۸۰ درصد، در برنامه «بهبود و اصلاح روش هاي ارايه خدمات به مردم» %۴۶ درصد، در برنامه «نظرسنجي از مراجعان» %۶۱ درصد، در حيطه «نظارت و بازرسي» %۸۵٫۷ درصد، در حيطه «تشويق و تقدير از مديران و کارکنان موفق» %۷۴ درصد و در حيطه «نحوه رفتار با مردم» %۸۱ درصد بوده است. در مجموع بيمارستان خاتم الانبيا ابرکوه ۱۳۰ امتياز و بيمارستان افشار با ۸۵ امتياز بيشترين و کمترين امتياز را کسب کردند.
بحث و نتيجه گيري: اجراي طرح تکريم ارباب رجوع در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي يزد با توفيق نسبي روبرو بوده است. با استقرار برنامه تحول در نظام مديريت به عنوان يکي از ضروريات مهم طرح تکريم ارباب رجوع و ايجاد واحد نظارت و بازرسي به طور جداگانه براي کليه بيمارستان ها شاهد توفيق روزافزون اين طرح خواهيم بود.