مقاله بررسي ميزان تراکم استخوان در زنان روستايي کوار فارس (مطالعه کوهورت کوار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان تراکم استخوان در زنان روستايي کوار فارس (مطالعه کوهورت کوار)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله تراکم معدني استخوان
مقاله معيار منبع
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آدينه پور امير
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرعمراني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: استئوپروز شايع ترين بيماري متابوليک استخوان است که باعث شکستگي استخوان ها مي شود. اين بيماري با اندازه گيري ميزان تراکم استخوان در مهره هاي کمر و استخوان فمور با کمک روش DXA تشخيص داده مي شود. هدف اين مطالعه اندازه گيري ميزان تراکم معدني استخوان (BMD) و تعيين شيوع استئوپروز و استئوپني در زنان روستاي کوار استان فارس بر اساس معيارهاي WHO و منابع محلي مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۲۶۶ زن سالم روستايي کوار که در سن ۲۰-۸۵ سال قرار داشتند شرکت کردند. اندازه گيري
BMD در مهره هاي کمر (L2-L4)، گردن فمور و کل استخوان فمور توسط روش DXA صورت گرفت.
يافته ها: حداکثر توده استخواني مهره هاي کمر و کل استخوان فمور به ترتيب در سنين
۲۹±۲ و ۳۴±۲ سال رخ داد. شيوع استئوپروز در مهره هاي کمر با مقياس WHO، ۲۹٫۷ درصد و با معيار منبع ايراني ۱۰٫۵ درصد بود. همچنين با استفاده از معيار WHO، شيوع استئوپروز کل استخوان فمور در زنان روستايي ۱۵٫۴ درصد بود در حاليکه با معيار رفرانس ايراني ۱۶٫۲ درصد بود.
نتيجه گيري: بر اساس اطلاعات پايه
BMD زنان روستايي کوار استان فارس که اين مطالعه فراهم کرد، نشان داده شد که شيوع استئوپروز در زنان روستايي ايران شايع تر از زنان شهري مي باشد.