مقاله بررسي ميزان جيوه، سرب، روي و مس در بافت عضله و كبد ماهي سوف حاجي طرخان (Perca fluviatilis) در دو ناحيه آبكنار و شيجان از تالاب انزلي در فصل بهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان جيوه، سرب، روي و مس در بافت عضله و كبد ماهي سوف حاجي طرخان (Perca fluviatilis) در دو ناحيه آبكنار و شيجان از تالاب انزلي در فصل بهار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزات سنگين
مقاله سوف حاجي طرخان
مقاله Perca fluviatilis
مقاله تالاب انزلي
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع اردلان آريا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحيدري سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله بيگي هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب انزلي يكي از بوم سازگان هاي مهم آبي ايران است كه در جنوب غربي درياي خزر قرار دارد. اين تالاب زيستگاه ماهيان و آبزيان با ارزشي است كه نقش بسيار مهمي را در چرخه زيستي اين تالاب دارند.
اين مطالعه بر روي ماهي سوف حاجي طرخان (Perca fluviatilis) در بهار سال ۱۳۸۷ در آبكنار (بخش غربي تالاب انزلي) و شيجان (بخش شرقي تالاب انزلي) صورت گرفته است. هدف از اين تحقيق، بررسي ميزان فلزات سنگين (مس، سرب، روي و جيوه) در بافت عضله و كبد اين ماهي بود.
از ميان ماهيان صيد شده در فصل بهار، تعداد ۹ عدد ماهي سوف حاجي طرخان (۱تا +۲ ساله) انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان دادند كه در بافت عضله و كبد نمونه هاي آبكنار، ميانگين ميزان مس به ترتيب برابر ۱٫۷۴ و 10.43 ميكروگرم بر گرم وزن تر، سرب برابر ۰٫۶۸ و ۱٫۸۲ ميكروگرم بر گرم وزن تر و ميزان روي برابر ۶٫۸۴ و ۲۵٫۲۷ ميكروگرم بر گرم وزن تر و ميزان فلز جيوه ۰٫۰۱۳ و ۰٫۰۲۴ ميكروگرم بر گرم وزن تر بود.
همچنين در بافت عضله و كبد نمونه هاي منطقه شيجان، ميزان مس به ترتيب برابر ۱٫۲۳ و ۸٫۷۲ ميكروگرم بر گرم وزن تر، سرب برابر ۰٫۴۳ و ۱٫۲۴ ميكروگرم بر گرم وزن تر و ميزان روي برابر ۵٫۳۲ و ۲۱٫۳۶ ميكروگرم بر گرم وزن تر و ميزان فلز جيوه ۰٫۰۲۴ و ۰٫۰۳۱ ميكروگرم بر گرم وزن تر بدست آمد. مقايسه نتايج حاصله با تي- تست نشان داد كه ميزان فلزات سنگين (جيوه، سرب، روي و مس) بين بافت عضله و كبد نمونه هاي هر دو منطقه داراي اختلاف معني داري بود (P<0.05).