مقاله بررسي ميزان خسارت هاي بيماري نوزما در توليد عسل زنبورستان هاي منطقه نوشهر و چالوس و راهكارهاي پيشگيري از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان خسارت هاي بيماري نوزما در توليد عسل زنبورستان هاي منطقه نوشهر و چالوس و راهكارهاي پيشگيري از آن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبور عسل
مقاله بيماري نوزما
مقاله فوماژلين
مقاله فوميدل ب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورفولادچي پويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوزما آپيس (ساندر) يک تک سلولي کوچک از خانواده ميکروسپوريد مي باشد که يک پارازيت در زنبور عسل به شمار مي رود. نوزما آپيس شيو و پراکندگي بسيار وسيع دارد، لذا در مناطق با آب و هواي گرم خشک و استوايي به عنوان يک کشکل اساسي در پرورش زنبور عسل مورد توجه قرار نمي گيرد. در اين طرح تحقيقاتي ۳۶ کلني جمعيت زنبور عسل به کار گرفته شده و تاثير بيماري نوزما روي کلني ها در ارتفاعات و مناطق پست با توجه به استفاده از دارو و تاثيرات آب و هوايي مورد مطالعه قرار گرفته اند که چکيده آن به شرح ذيل مي باشد: پيشگيري و مبارزه شيميايي با بيمار نوزما تا ۱۸ درصد افزايش در توليد عسل در هر جمعيت را به همراه داشته است. مهاجرت دادن زنبورها با توجه به تلفات ناشي از آن كه تا اندازه اي طبيعي است، باعث افزايش توليد عسل تا ۳۳ درصد مي گردد. شرايط آب و هوايي در ارتفاعات منطقه مورد تحقيق (سرد و خشك) همپنين دوره طولاني در عرضه شهد در مقايسه با منطقه پست (آب و هواي معتدل با رطوبت بالا) كه باعث كاهش رشد و شيوع بيماري نوزما و در نتيجه توليد بيشتر مي گردد (حدود ۶۰ درصد). اختلاف موجود در توليد عسل در داخل گروه ها مي تواند ناشي از اختلاف ژنتيكي (پدران متفاوت) بين كارگرها (super family) در جمع آوري شهد باشد. عدم تاثير كامل داروي Fumagillin روي بيماري نوزما را مي توان تا اندازه اي در مقاوم شدن بيماري نوزما در مقابل اين دارو بر اثر استفاده متداوم و طولاني آن دانست، كه اظهار نظر قابل اطمينان در اين رابطه نياز به تحقيقات جداگانه اي دارد.