مقاله بررسي ميزان درد بعد از عمل فتورفركتيوكراتكتومي در محيط سرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۲۸۴ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان درد بعد از عمل فتورفركتيوكراتكتومي در محيط سرد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه ميزن درد بعد از عمل فتورفركتيوكتيوكراتكتومي در محيط سرد (cooling PRK) و روش معمول PRK.
روش پژوهش: اين كارآزمايي باليني بر روي ۹۴ چشم از ۴۷ بيمار انجام شد. يكي از دو چشم بيماراني كه جهت درمان عيب انكساري مراجعه نموده بودند، به صورت تصادفي تحت درمان با روش PRK در محيط سرد (گروه (۱ و چشم ديگر با روش معمول PRK (گروه (۲ جراحي شد. جهت ارزيابي ميزان درد بيماران از مقياس (visual analogue scale) VAS در ساعات ۶ و ۱۲ و روزهاي ۲ و ۳ بعد از عمل استفاده شد. هم چنين حدت بينايي، كدورت قرنيه و ادم پلك و ملتحمه در دو گروه بررسي و مقايسه شد.
يافته ها: متوسط سن بيماران مورد مطالعه ۲۴٫۸±۴٫۵ سال (محدوده ۱۸-۳۶ سال) و ميانگين عيب انكساري آنان ۳٫۶±۱٫۶ ديوپتر بود. ميانه شدت درد در گروه (۱) در ۶ و ۱۲ ساعت اول به ترتيب ۱۵ و ۱۰ و در ساعات ۲۴ و ۴۸ صفر بود. ميانه شدت درد در گروه (۲) در ۶ ساعت اول ۳۰، در ۱۲ ساعت اول ۱۵ و در ساعات ۲۴ و ۴۸ صفر بود كه در ۶ ساعت اول اختلاف دو گروه از نظر آماري معني دار بود. هر دو گروه فاقد عوارض ناخواسته بودند.
نتيجه گيري: روش PRK در محيط سرد در كاهش شدت و ميزان درد، تسريع بهبود درد و حفظ شفافيت قرنيه بيماران موثر مي باشد.