مقاله بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات ارايه شده در دانشكده‌ دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات ارايه شده در دانشكده‌ دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال تحصيلي ۸۶-۸۵
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي بيمار
مقاله دانشكده دندانپزشكي
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درريز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فريد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صيدي داور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كيفيت مراقبت سلامت را مجموعه ‌اي از رضايت بيمار و موفقيت درمان تعيين مي ‌كند. بنابراين سنجش رضايت بيماران در بالا بردن كيفيت و نزديک ‌تر كردن خدمات به خواسته ‌هاي حقيقي آنها، امري ضروري به شمار مي ‌آيد. مطالعه‌ حاضر ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات ارايه شده در محل سابق دانشكده‌ دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکي تهران را مورد بررسي قرار داده است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت توصيفي و مقطعي انجام گرفته است. به اين منظور تعداد ۳۸۵ بيمار از بخش ‌هاي ترميمي، بيماري ‌هاي دهان و تشخيص، پروتز ثابت و متحرک، اندودنتيكس، پريودونتيکس و راديولوژي به طور تصادفي انتخاب شدند. پرسشنامه ‌اي شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيک و اجتماعي بيمار و رضايتمندي بيمار از فرآيند پذيرش، بهداشت بخش‌ ها، رفتار دانشجو و پرسنل و نتيجه كار انجام شده به بيماران ارايه گرديد. يافته ‌ها با نرم ‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ‌ها: بيشترين نارضايتي در مورد زمان صرف شده جهت پرداخت هزينه ‌ها بيان شد و بيشترين رضايتمندي در مورد رفتار دانشجويان بود. رضايت کلي بررسي گرديد (رضايت کامل ۹٫۵۱%، رضايتمندي نسبي ۴٫۳۸% و نارضايتي ۶٫۹%) و ۹٫۶۲% از بيماران با رضايت کامل، درمان در دانشکده را به ديگران توصيه نمودند.
نتيجه ‌گيري: بيشترين رضايت بيماران از نحوه‌ ارتباط دانشجو، نشان دهنده اثر مثبت اين عامل در افزايش كيفيت درمان است. نواقص تشخيص داده‌ شده توسط مراجعين اين مركز، داده ‌هاي قابل قبولي براي تعيين و تنظيم سياست ‌هاي بهداشتي و درماني آن به شمار مي ‌آيد.