مقاله بررسي ميزان رضايت جانبازان از روند كار كميسيون پزشكي تعيين درصد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۱۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رضايت جانبازان از روند كار كميسيون پزشكي تعيين درصد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانباز
مقاله كميسيون پزشكي
مقاله رضايتمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مديريان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي افرادي كه مجروحيت ناشي از جنگ دارند، كميسيون پزشكي تنها مجراي ورودي به بنياد شهيد و امور ايثارگران محسوب شده و پس از ورود نيز كليه خدمات منوط به تخصيص و تاييد درصد اين كميسيون دارد. لذا ارزيابي ميزان رضايت مراجعين و ارتقا سطح رضايت ايشان يكي از اهداف بزرگ اين سازمان محسوب مي شود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه در هنگام اعزام تيم هاي پزشكي تعيين درصد يا حالت اشتغال به استان ها پرسشنامه اي محقق ساخته، از طريق پرسنل اجرايي كميسيون در اختيار جانبازان قرار گرفت. فرم هاي تكميل شده پس از تكميل به تهران منتقل شده و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: جانبازان شركت كننده در اين مطالعه در كميسيون هاي پزشكي سراسر كشور حضور يافته بودند كه بيشترين شركت كننده را به ترتيب جانبازان استان هاي گيلان (۹٫۸%)، خراسان (۸٫۲%) و آذربايجان شرقي (۷٫۴%) به خود اختصاص داده بودند. ميانگين سني شركت كنندگان ۶٫۶±۳۹٫۹ سال (محدوده سني ۱۲ تا ۸۳ سال) بود. جانبازان شركت كننده در مطالعه درصد جانبازي بين ۵ تا ۷۰ درصد داشتند (ميانگين ۸٫۶±۲۵٫۸)؛ ۸۷٫۸% از جانبازان روش برخورد مسوول پذيرش استان را عالي يا خوب گزارش كرده بودند و از نظر ۸۸٫۷% جانبازان رعايت نوبت و حق تقدم در هنگام پذيرش توسط مسوولان كميسيون استان به صورت عالي يا خوب انجام مي شده است. ۵۹٫۲% از جانبازان از پذيرايي هنگام انجام كميسيون راضي بوده اند و ۶٫۴% جانبازان فضاي فيزيكي محل برگزاري كميسيون را بد و ضعيف مي دانستند. ۷۲ درصد ايشان ميزان توجه و دقت متخصصين به پرونده و ضايعات جانباز را عالي يا خوب ارزيابي كرده بودند. روش برخورد و رفتار كلي متخصصين كميسيون نيز در ۸۴٫۲% موارد عالي يا خوب گزارش شده است. كميسيون تعيين درصد رضايتمندي بيشتري را در جانبازان به همراه داشته اند. اين در حالي است كه در مجموع موارد ثبت شده نيز بيشترين نارضايتي به دو مورد ذكر شده مربوط مي گرديد.
بحث و نتيجه گيري: از آن جايي كه بنياد شهيد و امور ايثارگران بر اساس خدمت رساني به جانبازان، ايثارگران و خانواده شهدا طراحي و استوار شده است، لازم است جهت ارتقا ميزان رضايت جانبازان تا بالاترين حد ممكن، از همه ظرفيت علمي و اجرايي سازمان بهره برداري شود.