مقاله بررسي ميزان رعايت استانداردهاي حسابداري ايران، مقررات بورس و قانون تجارت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۸۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رعايت استانداردهاي حسابداري ايران، مقررات بورس و قانون تجارت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردهاي حسابداري
مقاله قانون تجارت
مقاله مقررات بورس
مقاله اندازه شرکت
مقاله مدت حضور شرکت در بورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکيلي فرد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تركاني شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به بررسي ميزان رعايت استانداردهاي حسابداري ايران، مقررات بورس و قانون تجارت و همچنين تاثير اندازه شرکت و مدت حضور آن در بورس اوراق بهادار تهران، روي موارد فوق الذکر در سال مالي ۱۳۸۵ روي ۹۵ شرکت عضو پرداخته شده است. براي اندازه گيري ميزان رعايت استانداردهاي حسابداري ايران، مقررات بورس و قانون تجارت از نسبت تعداد موارد رعايت شده به تعداد کل موارد (شامل ۲۷ استاندارد حسابداري – ۳۸ ماده قانوني بورس- ۲۰ ماده از قانون تجارت) استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که اولا استانداردهاي حسابداري ايران، مقررات بورس و قانون تجارت در سطحي بالا از سوي شرکتهاي نمونه رعايت شده اند و ثانيا اندازه شرکت روي ميزان رعايت موارد فوق الذکر تاثير معني داري ندارد، در حالي که مدت حضور در بورس روي ميزان رعايت موارد مذکور تاثير منفي ناچيزي دارد.