مقاله بررسي ميزان رعايت اصول حفاظت در برابر اشعه در دانشکده هاي دندانپزشکي سراسر کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رعايت اصول حفاظت در برابر اشعه در دانشکده هاي دندانپزشکي سراسر کشور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتونگاري دنداني
مقاله حفاظت در برابر اشعه
مقاله اشعه ايکس
مقاله دانشکده هاي دندانپزشکي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي خانلوثاني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندرلو امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در دهه هاي اخير دستورالعمل هاي متعددي در زمينه حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان در پرتونگاري هاي دنداني از سوي سازمان هاي بين المللي حفاظت در برابر تشعشع وضع شده است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان رعايت دستورالعمل هاي سازمان هاي حفاظت در برابر اشعه در بخش هاي آموزشي- درماني واقع در دانشکده هاي دندانپزشکي سراسر کشور (۱۸ دانشکده) مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي پرسشنامه اي با توجه به مصوبات کميته هاي بين المللي حفاظت در برابر تشعشع تهيه گرديد. پرسشنامه که شامل سوالاتي در مورد اصول حفاظتي مورد نياز جهت بيماران، پرسنل و همچنين آزمون هاي کنترل کيفي بود، براي مسوولين مراکز راديولوژي دانشکده هاي دندانپزشکي سراسر کشور (۱۸ دانشکده) ارسال شد. پس از جمع آوري پرسشنامه ها و آناليز داده ها ميزان مطابقت موارد ذکر شده با استانداردها تعيين گرديد.
يافته ها: در مورد وجود تجهيزات حفاظت در برابر پرتوها (مانند پيشبند سربي، محافظ تيروئيد و ديوارهاي متراکم سربي) شاهد وضعيت مطلوبي بوديم. گرچه اغلب پرسنل بندرت از اين تجهيزات استفاده مي کنند. استفاده از فيلم هاي با سرعت بالا، دستگاه هاي ظهور و ثبوت اتوماتيک در مراکز مورد بررسي نکته بسيار مثبتي بود. معضل عمده اغلب مراکز دندانپزشکي به عدم کنترل دوره اي تجهيزات و عدم وجود آزمون هاي کنترل کيفي مربوط بود.
نتيجه گيري: ميزان رعايت اصول حفاظت در برابر اشعه در مراکز راديولوژي دانشکده هاي دندانپزشکي سراسر کشور در وضع نسبتا مطلوبي قرار دارد. ولي در زمينه برنامه هاي کنترل کيفي تجهيزات و پايش منظم تجهيزات و همچنين در مورد استفاده از تجهيزات تصويربرداري ديجيتال وضعيت مطلوبي وجود نداشت.