مقاله بررسي ميزان رعايت معيارهاي ارزيابي رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانه هاي ديجيتالي خود ساخته و خريداري شده در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان رعايت معيارهاي ارزيابي رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانه هاي ديجيتالي خود ساخته و خريداري شده در ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه رقومي
مقاله رابط کاربر
مقاله معيارهاي ارزيابي
مقاله تعامل انسان با رايانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در حوزه کتابخانه هاي رقومي تعامل بين کاربر و سيستم از جمله مباحث اساسي در زمينه استفاده از اين گونه نرم افزارها به شمار مي رود. بنابراين يافتن نرم افزار مناسب در اين زمينه داراي اهميت فراواني است. هدف پژوهش حاضر ارزيابي و تحليل معيارهاي مربوط به رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانه هاي رقومي خود ساخته و خريداري شده در ايران است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردي است. روش انجام پژوهش از نوع تحقيقات ارزيابانه است که از يک سياهه وارسي متشکل از ۱۰ معيار اصلي و ۱۱۴ مولفه فرعي براي ارزيابي و تحليل ابعاد پژوهش استفاده شده است. علاوه بر اين در مراحل مختلف پژوهش و براي تهيه سياهه وارسي از روش دلفي استفاد شد و در موارد لازم با توليدکنندگان نرم افزارها نيز مصاحبه شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که از جمع کل امتيازات مربوط به معيارهاي ده گانه مورد بررسي، کتابخانه هاي رقومي خود ساخته توانستند در هفت معيار تصحيح خطا، کنترل کاربر، راهبري، راهنمايي، جست و جو و سادگي امتياز بالايي را کسب کنند. در صورتي که کتابخانه هاي رقومي خريداري شده تنها در سه معيار زبان رابط کاربر، نمايش اطلاعات و انسجام در وضعيت بهتري قرار دارند. هر چند به لحاظ مجموع ميانگين امتيازات کسب شده اختلاف زيادي بين اين دو دسته مشاهده نشد.
اصالت/ارزش: اين پژوهش ضمن تهيه يک سياهه وارسي در زمينه ارزيابي رابط کاربر کتابخانه هاي رقومي بر اساس پيشينه هاي موجود و نظر متخصصان، اين امکان را نيز فراهم آورده است تا استفاده کنندگان از اين کتابخانه ها و نرم افزارهاي مشابه بتوانند در انتخاب خود تصميمات بهتري را اتخاذ کنند. همچنين به توليد کنندگان کتابخانه هاي رقومي مورد مطالعه و ساير نرم افزارهاي مشابه اين امکان را مي دهد تا ضمن بر طرف کردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت با معيارها و مولفه هاي موجود در اين زمينه و اهميت هر يک از آن ها بهتر آشنا شده و در توليدات آتي خود از آن ها بهره گيرند.