مقاله بررسي ميزان سازگاري استنادهاي پايان نامه هاي رشته تربيت بدني دانشگاه تهران در سال هاي ۸۵ – ۸۱ با موجودي كتابخانه و توليدات علمي اعضاي هیات علمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان سازگاري استنادهاي پايان نامه هاي رشته تربيت بدني دانشگاه تهران در سال هاي ۸۵ – ۸۱ با موجودي كتابخانه و توليدات علمي اعضاي هیات علمي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل استنادي
مقاله پايان نامه ها
مقاله مجموعه هاي كتابخانه
مقاله توليدات علمي
مقاله علوم ورزشي
مقاله دانشگاه تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنديان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آشوري نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي رفتار علمي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه تهران از حيث چگونگي استفاده از منابع اطلاعاتي پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، تحليل استنادي است. در اين بررسي كوشش شده تا با تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، منابع عمده مورد استفاده دانشجويان از لحاظ زبان، قالب، نحوه نشر و نيز ميزان استفاده از منابع موجود در مجموعه كتابخانه و توليدات علمي اعضاي هیات علمي دانشكده تعيين شود. بررسي ۱۰۴ پايان نامه با ۶۲۳۴ استناد نشان داد كه استناد به مقالات با ۸۸/۴۸ درصد بيشتر از استناد به ديگر منابع اطلاعاتي و ميزان استفاده از منابع لاتين نيز با ۲۹/۶۳ درصد بيشتر از منابع فارسي بوده است.
استفاده از منابع چاپي با ۷۵/۹۶ درصد بيش از منابع اينترنتي بوده است. همچنين ۱۱/۴۳ درصد استنادها مربوط به منابع موجود در مجموعه كتابخانه و ۱۲/۳ درصد استنادها نيز مربوط به آثار علمي اعضاي هیات علمي دانشكده بوده است.