مقاله بررسي ميزان شيوع آلودگي انگلي پوست ماهي قزل آلاي رنگين کمان (۳۰۰ – ۲۵۰ گرمي) در مزارع پرورش صنعتي ماهي قزل آلاي رنگين کمان استان آذربايجانشرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع آلودگي انگلي پوست ماهي قزل آلاي رنگين کمان (۳۰۰ – ۲۵۰ گرمي) در مزارع پرورش صنعتي ماهي قزل آلاي رنگين کمان استان آذربايجانشرقي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله آذربايجانشرقي
مقاله ايکيتوفتيريوس
مقاله تريکودينا
مقاله داکتيلوژيروس
مقاله ژيروداکتيلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده فرهنگ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوتاش شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي انگلي در آبزيان بخش مهمي از بيماري هاي آنها را به خود اختصاص مي دهد. براي انجام بررسي ميزان شيوع آلودگي انگلي پوست ماهي هاي قزل آلاي رنگين کمان در مرداد ماه ۸۵ به ترتيب به ۵ مزرعه پرورشي قزل آلاي رنگين کمان مراجعه و از استخرهاي هر مزرعه تعداد ۳۸۶ عدد ماهي قزل آلاي رنگين کمان ۳۰۰ – ۲۵۰ گرمي به صورت تصادفي جمع آوري و مورد آزمايش قرار گرفتند. طبق اين بررسي از مجموع ۱۹۳۰ نمونه مورد بررسي در ۵ مزرعه ۱۴ مورد آلوده به ايکتيوفتيريوس (۰٫۷%)، ۸۹۰ مورد آلوده به تريکودينا (۴۶٫۱)، ۴۱ مورد آلوده به داکتيلوژيروس (۲٫۱%)، ۱۱۱ مورد آلوده به ژيروداکتيلوس (۵٫۸%) و ۸۷۴ مورد هم فاقد انگل (۴۵٫۳%) بودند. بيشترين ميزان آلودگي مربوط به انگل تريکودينا مي باشد.