مقاله بررسي ميزان شيوع اختلالات قاعدگي در دختران دانش آموز دبيرستاني ۱۷ و ۱۸ ساله شهر سنندج در سال ۸۴-۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع اختلالات قاعدگي در دختران دانش آموز دبيرستاني ۱۷ و ۱۸ ساله شهر سنندج در سال ۸۴-۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاعدگي
مقاله دانش آموز
مقاله اختلالات
مقاله دختران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه غيبي شعله
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي نژاد وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواري سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اختلالات قاعدگي سبب مشكلات زيادي براي خانم ها در مقاطع مختلف مي شود و گاهي اوقات تشخيص و درمان اين مشكلات به عنوان معضلي در طب باليني جلوه مي نمايد. تشخيص زودهنگام و درمان اختلالات قاعدگي و وضعيت هاي باليني همراه آنها و شناخت علل زمينه اي آنها و چگونگي ارتباط آنها با يكديگر، امري بسيار مهم در تشخيص و درمان اين اختلالات مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع اختلالات قاعدگي و برخي علل احتمالي در دختران دانش آموز دبيرستاني ۱۷ و ۱۸ ساله شهر سنندج در سال ۸۴ انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي تحليلي (مقطعي) بود كه بر روي ۵۱۱ نفر از دختران دانش آموز ۱۷ و ۱۸ ساله شهر سنندج در سال تحصيلي ۸۴-۸۵ انجام شد. پس از اخذ اطلاعات اوليه در صورت وجود اختلال در فرد،‌ نمونه مورد نظر جهت انجام بررسي هاي بيشتر به نزد متخصص زنان معرفي مي شد و در صورت تاييد، نمونه ها جهت انجام سونوگرافي و يا آزمايشات هورموني معرفي مي گرديدند. داده ها پس از ورود به رايانه با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي و تحليلي و با استفاده از آزمون آماري X2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شيوع اختلالات قاعدگي در جمعيت مورد مطالعه ۴۳٫۲۵ درصد بود. شايعترين اختلال، هايپرمنوره (%۱۳٫۹) و پلي منوره (%۳٫۳۱) و نادرترين، هيپومنوره (%۳٫۱۳) بود. ميزان شيوع ديسمنوره، سندروم پيش از قاعدگي (PMS) و لكه بيني در اين مطالعه به ترتيب %۷۸٫۱، %۷۲٫۴ و %۸٫۲ بود. ارتباط معني داري بين اختلالات قاعدگي و علايم آن با وجود شواهد PCOS در سونوگرافي وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: شيوع بالاي اختلالات قاعدگي در دانش آموزان دبيرستاني بايد مدنظر باشد و آموزشهاي لازم در اين زمينه جهت كاهش تنش هاي روحي احتمالي به آنها داده شود و در صورت تداوم آن بررسي هاي هورموني و سونوگرافيك جهت ارزيابي علل و بررسي بيماري هاي مزمن در آنها انجام شود.