مقاله بررسي ميزان شيوع انگل هاي خوني در شتران شهرستان زابل در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۵۰۳ تا ۵۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع انگل هاي خوني در شتران شهرستان زابل در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل هاي خوني
مقاله شتر
مقاله زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبربهادري شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري مقدم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه پرورش شتر در نواحي وسيعي از ايران رايج مي باشد و حيوان فوق در انتقال برخي از بيماري هاي مشترک به ساير نشخوارکنندگان و همچنين انسان داراي اهميت مي باشد، ضرورت مطالعه حاضر احساس مي گرديد. در اين بررسي، علاوه بر آلودگي به انگل هاي خوني در شترهاي شهرستان زابل، ارتباط ميان آلودگي و عواملي نظير سن، جنسيت و محل نگه داري شترهاي مورد مطالعه از نظر جغرافيايي نيز مورد توجه قرار گرفته است. بدين منظور ۱۱۳ نمونه خوني از نقاط مختلف شهرستان زابل تهيه و جهت بررسي به آزمايشگاه انگل شناسي دانشکده دامپزشکي منتقل گرديد. نتايج نشان داد که ۳۰٫۰۹% از شترهاي مورد مطالعه، مبتلا به انگل هاي خوني مي باشند که در اين بين آلودگي به تريپانوزوما اوانسي با ۱۹٫۴۷% بيشترين ميزان بود و پس از آن به ترتيب، آلودگي به گونه هاي تيلريا در ۶٫۲۰%، آلودگي به انواع گونه هاي بابزيا در ۳٫۴۵% و ابتلا به ميکروفيلر خوني در ۰٫۸۸% موارد مشاهده گرديد. در بررسي آماري انجام شده ارتباط معني داري بين آلودگي و متغيرهاي سن و جنسيت مشاهده نشد. بنابراين با توجه به حضور انگل هاي خوني در شترهاي منطقه و همچنين اهميت بندپايان در انتقال آنها، مي توان جهت کنترل آلودگي هاي فوق علاوه بر درمان دام هاي مشکوک به آلودگي، به مبارزه با اين بندپايان نيز اقدام نمود.