مقاله بررسي ميزان شيوع جهش JAK2 V617F و ارتباط اين جهش با يافته هاي آزمايشگاهي و باليني در بيماران مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع جهش JAK2 V617F و ارتباط اين جهش با يافته هاي آزمايشگاهي و باليني در بيماران مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو مزمن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهش JAK2
مقاله نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو
مقاله سيستم تکثير متزلزل جهش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيداسداله
جناب آقای / سرکار خانم: چهاردولي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: توگه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي مقدم كامران
جناب آقای / سرکار خانم: قوام زاده اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدحميداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال ۲۰۰۵، چندين گروه شيوع بالايي از جهش V617F (G→T) را در ژن تيروزين کيناز JAK2 در نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو مزمن(MPNs)  شناسايي کردند. در مطالعه حاضر ميزان شيوع اين جهش و ارتباط آن با يافته هاي آزمايشگاهي و باليني در بيماران مبتلا به اين نئوپلاسم ها مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش ها: جهش JAK2 V617F با روش سيستم تکثير متزلزل جهش ها (ARMS-PCR) در ۹۲ بيمار با تشخيص جديد يا در حال درمان مبتلا به نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو مزمن (MPNs)  از طريق نمونه گيري تصادفي ساده مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: جهش در ۶/۸۶ درصد (۳۰/۲۶) بيماران پلي سيتمي ورا، ۶/۴۶ درصد (۱۵/۷) بيماران ترومبوسيتمي اوليه، ۵/۶۱ درصد (۱۳/۸) بيماران ميلوفيبروز اوليه و ۱۴ درصد (۳۴/۴) بيماران لوسمي ميلوئيد مزمن شناسايي شد. بيماران جهش مثبت پلي سيتمي ورا، ميزان گلبول هاي سفيد بالاتري داشتند (P=0.03). به علاوه، از ۲۶ بيمار پلي سيتمي ورا JAK2 مثبت، ۱۶ بيمار زن بودند و ۱۷ بيمار اسپلنومگالي داشتند. يک بيمار پلي سيتمي ورا به طور هم زمان داراي جهش JAK2 و ناهنجاري کروموزومي فيلادلفيا بود. در ساير گروه ها تفاوت قابل توجهي يافت نشد. وجود جهش توسط روش Sequencing مورد تاييد قرار گرفت.
نتيجه گيري: اين يافته ها بيان مي کند که تشخيص جهش JAK2 V617F نه تنها داراي اهميت تشخيصي است بلکه در درمان بيماري هاي نئوپلاسم هاي ميلوپروليفراتيو مزمن (MPNs) از طريق داروهاي مهار کننده مسير JAK/STAT نقش دارد.