مقاله بررسي ميزان شيوع درد و ناراحتي هاي اسکلتي-عضلاني در دانش آموزان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع درد و ناراحتي هاي اسکلتي-عضلاني در دانش آموزان شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکلتي-عضلاني
مقاله دانش آموز
مقاله ناراحتي
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حلي ساز محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: دالوند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبي عقدا عميدالدين
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: درد و ناراحتي اسکلتي-عضلاني در دانش آموزان شايع مي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان شيوع درد و ناراحتي هاي اسکلتي-عضلاني در دانش آموزان شهر تهران انجام شد.
مواد و روشها: ۳۴۰ دانش آموز ابتدايي و راهنمايي از پنج منطقه جغرافيايي شهر تهران انتخاب شدند. براي بررسي درد و ناراحتي اسکلتي-عضلاني از پرسش نامه نورديک و براي مشخص شدن محل درد، از نقشه بدن استفاده شد.
يافته ها: شانه درد و گردن درد در نمونه ها به ترتيب %۱۸٫۴۲ و %۱۳٫۴۶ مشاهده گرديد. ميزان درد ناشي از اختلالات اسکلتي-عضلاني در ناحيه کمر %۸٫۵ گزارش شد. همچنين ميزان شکايت ناشي از اختلالات در اندام هاي قوقاني و تحتاني به ترتيب %۵٫۵ و %۲٫۹ مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: ناراحتي هاي اسکلتي-عضلاني به طور واضح در دانش آموزان مشاهده مي شود. ناراحتي و درد بيشتر در ناحيه بالا تنه و به خصوص در ناحيه شانه و گردن مشاهده مي شود. در اکثر مواقع اين درد ناشي از بيماري و ناراحتي خاصي نمي باشد. بر اين اساس، تحقيقات بيشتر و وسيع تر در اين زمينه نياز مي باشد.