مقاله بررسي ميزان شيوع فشارخون بالا در دانش آموزان ۱۷-۹ ساله مدارس سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع فشارخون بالا در دانش آموزان ۱۷-۹ ساله مدارس سمنان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارخون بالا
مقاله شيوع
مقاله کودکان مدارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي زاده سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه افزايش فشارخون، مهم ترين عامل خطر بيماري قلبي، عروق كرونري، مغزي و كليوي است. افزايش فشارخون در بيش تر اوقات تا چندين سال بدون علامت است. لذا بيماران زماني مراجعه مي كنند كه بيماري به مرحله غيرقابل جبران رسيده است. اين مطالعه به منظور برآورد شيوع فشارخون بالا در كودكان سنين ۱۷-۹ سال در شهر سمنان انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، ۲۱۲۵ نفراز دانش آموزان در سنين ۱۷-۹ سال از طريق روش خوشه اي از سه مدرسه پسرانه و سه مدرسه دخترانه به صورت تصادفي انتخاب شدند. قد، وزن و فشارخون از طريق روش هاي استاندارد اندازه گيري شد.
يافته ها: شيوع فشارخون بالا در دختران از ۴/۴ درصد تا ۶/۹ درصد و در پسران از ۳ درصد تا ۲/۸ درصد بود. شيوع فشارخون بالا در هيچ يك از سنين در دختران و پسران تفاوت معني داري نداشت. فشارخون در همه سنين، به استثناي سن ۱۵، در دختران بالاتر از پسران بود. در دختران بالاترين ميزان شيوع فشارخون مربوط به دانش آموزان۱۷ ساله (۶/۹ درصد) و كم ترين مربوط به دانش آموزان ۹ ساله (۴/۴ درصد) بود. در پسران بالاترين ميزان مربوط به دانش آموزان ۱۵ ساله (۲/۸ درصد) و كم ترين ميزان فشارخون مربوط به دانش آموزان ۹ ساله (۳ درصد) بود. هم چنين با افزايش سن، ميانگين فشارخون سيستوليك و دياستوليك در هر دو جنس افزايش نشان داد.
نتيجه گيري: شيوع فشارخون بالا در دانش آموزان مدارس شهر سمنان قابل ملاحظه است. با توجه به عوارض خطرناك آن، بررسي علت بالا بودن فشارخون و به كارگيري روش هاي مناسب براي پيش گيري و درمان فشارخون ضروري است. به علاوه، استفاده از برنامه هاي آموزشي و تغيير الگوي مصرف مواد غذايي مي تواند در كاهش فشارخون بالا موثر باشد.