مقاله بررسي ميزان شيوع نارساخواني در دانش آموزان طبيعي پايه اول تا پنجم دبستان هاي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع نارساخواني در دانش آموزان طبيعي پايه اول تا پنجم دبستان هاي اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع نارساخواني
مقاله دانش آموز
مقاله دبستان
مقاله آزمون سياهه خواندن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقتي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: مراثي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خواندن يکي از اساسي ترين مهارت هاي مورد نياز در عصر حاضر است. بديهي است که بروز اختلال در آن مي تواند مشکلات زيادي را براي فرد مبتلا ايجاد کند؛ از اين رو ارزيابي و تشخيص زود هنگام اين اختلال نقش بزرگي را در درمان آن بازي مي کند. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان شيوع نارساخواني در دانش آموزان پايه هاي اول تا پنجم دبستان و معرفي آزمون سياهه خواندن براي تشخيص اختلال در دانش آموزان مقطع ابتدايي انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي ۲۰۰ نفر دانش آموز دختر و پسر در ۵ پايه تحصيلي از دبستان هاي شهرستان اصفهان در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ به روش نمونه گيري تصادفي ـ چندمرحله اي انتخاب شده و با استفاده از آزمون سياهه خواندن مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور توصيف اطلاعات به دست آمده، از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي از نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ استفاده شد.
يافته ها: اين بررسي نشان داد که بيشترين ميزان شيوع نارساخواني در دانش آموزان پسر پايه اول (۲۵%) و کمترين ميزان شيوع در دانش آموزان دختر پايه پنجم (صفر درصد) بوده است. به طور کلي فراواني نارساخواني در ۵ پايه تحصيلي ۱۰ درصد بوده که از اين ميزان ۶۶ درصد مربوط به دانش آموزان پسر و ۳۴ درصد مربوط به دانش آموزان دختر بوده است.
نتيجه گيري: نارساخواني در دانش آموزان پسر بيش از دانش آموزان دختر است و آزمون سياهه خواندن ابزار مناسبي براي تشخيص سريع اين اختلال است.