مقاله بررسي ميزان شيوع و شدت آلودگي انگلي هاي پرياخته اي در اردك ماهي (Esox lucius, L) و ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus, J) تالاب بوجاق كياشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع و شدت آلودگي انگلي هاي پرياخته اي در اردك ماهي (Esox lucius, L) و ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus, J) تالاب بوجاق كياشهر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل
مقاله كياشهر
مقاله تالاب بوجاق
مقاله اردك ماهي
مقاله ماهي كلمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: طاعتي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قريب خاني مهتاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب بوجاق يکي از تالاب هاي حفاظت شده و مهم استان گيلان با وسعت ۸۰ هکتار مي باشد. تا کنون هيچ مطالعه اي در مورد شناسايي انگل هاي ماهيان مهم و اقتصادي اين تالاب انجام نشده است. اين بررسي با هدف شناسايي انگل هاي دو گونه از ماهيان شيلاتي و با ارزش اقتصادي اين تالاب (اردک ماهي و ماهي کلمه) صورت گرفت. در طي سال ۱۳۸۳، چهار بار نمونه برداري بصورت فصلي توسط ابزارهاي صيد مختلف مانند تور گوشگير، پره و ماشک به منظور صيد ۳۶ عدد ماهي كلمه و ۳۹ عدد اردك ماهي انجام شد. پس از انتقال زنده ماهيان توسط وان هاي پلاستيکي به آزمايشگاه پوست، عضلات، دستگاه گوارش، امعا و احشا، آبشش و چشم آنها با استفاده از روش هاي متداول آزمايشگاهي و استفاده از ميکروسکوپ نوري معمولي و استرئوميکروسکوپ مورد بررسي قرار گرفت. برطبق نتايج بدست آمده در مجموع ۶ گونه انگل از اين دو ماهي جداسازي شد. انگلهاي جدا سازي شده از اردك ماهي شامل يك گونه نماتود به نام Raphidascaris acus، يك گونه ترماتود دي ژن به نام Diplostomum spathaceum و يك گونه ترماتود مونوژن به نام Tetraonchus monenteron بود. انگلهاي ماهي كلمه نيز شامل يك گونه سستود به نام Caryophyllaeus fimbriceps، يك گونه ترماتود دي ژن به نام Diplostomum spathaceum، يك نوع كرم حلقوي از جنس Piscicola و يك نوع سخت پوست از جنس Lernaea بود. از بين اينها سه انگل C. fimbriceps،  Piscicola spو Lernaea sp براي اولين بار در ايران از ماهي كلمه به عنوان ميزبان جديد گزارش مي شوند. بطور کلي ميزان آلودگي به انگل در ماهي کلمه بيشتر از اردک ماهي بوده است. هر دو گونه ماهي داراي انگل هايي در دستگاه گوارش، آبشش و چشم بوده اند. گونه هاي انگلي شناسايي شده در دستگاه گوارش و آبشش دو گونه ماهي نيز متفاوت بوده است. بيشترين ميزان شيوع انگل در ماهي کلمه همانند اردک ماهي مربوط به Diplostomum spathaceum مي باشد که مي توان علت اين امر را به محيط زندگي اين ماهيان (تالاب) نسبت داد.