مقاله بررسي ميزان صرفه جويي در هزينه و زمان حاصل از تغيير سيستم در ايستگاه هاي جمع آوري و حمل زباله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان صرفه جويي در هزينه و زمان حاصل از تغيير سيستم در ايستگاه هاي جمع آوري و حمل زباله شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد زائد
مقاله مديريت مواد زائد جامد
مقاله هزينه
مقاله زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان ساروي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زاده زيدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان صرفه جويي در هزينه و زمان حاصل از تغيير سيستم در ايستگاه هاي جمع آوري و حمل زباله شهر تهران صورت گرفته است. بر اين اساس ضمن مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط، با استفاده از مدل مفهومي ۸ بعدي و مطالعات ميداني در مناطق ۲۲ گانه، به جمع آوري داده ها در ۴ بعد مربوط به زمان و ۴ بعد مربوط به هزينه پرداخته شده است. داده هاي گردآوري شده وارد نرم افزار SPSS و Excel شده و مورد تحليل قرار گرفته است.
نتايج آزمون هاي T زوجي نشان مي دهد که بين ميزان زمان و هزينه مصرف شده در روش هاي سنتي و مکانيزه تفاوت معنا داري وجود دارد. نتايج نشان مي دهند که با تغيير سيستم از روش سنتي به مکانيزه، مدت زمان برداشت زباله، زمان رفت و برگشت، زمان توقف و زمان تلف شده کاهش يافته است. همچنين در ۴ بعد مربوط به هزينه، با تغيير سيستم، هزينه پرسنلي کاهش يافته و هزينه هاي پرداختي توسط شهرداري، هزينه نگهداري و هزينه سرمايه گذاري افزايش يافته است. در کل، نتايج نشان مي دهند که در بعد زمان، ما با کاهش زمان روبرو هستيم ولي در بعد هزينه ما با افزايش هزينه مواجه مي باشيم. در پايان تحقيق، ضمن ارايه تفصيلي نتايج و يافته ها، موارد مذكور جمع بندي شده، بحث و مقايسه، پيشنهادات كاربردي و پيشنهادات مرتبط با ادامه و پيگيري تحقيقات مشابه در آينده ارايه شده است.