مقاله بررسي ميزان ضايعات و زايدات در واحدهاي فرآوري دانه هاي روغني استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان ضايعات و زايدات در واحدهاي فرآوري دانه هاي روغني استان تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن کشي
مقاله زايدات
مقاله ضايعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبريتي منير
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مظهري سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي طرزي بابک
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري چنگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اهميت روغن ها و چربي ها نه تنها از ديدگاه سلامت بلکه از جنبه تجارت چنان است که ضرورت بررسي ميزان ضايعات و زايدات آن را ايجاب مي کند.
مواد و روش ها: در اين پژوهش از ۲ کارخانه روغن کشي استان تهران به عنوان نمونه هايي از کارخانجات روغن کشي کشور و با طراحي پرسشنامه هايي روش هاي فرآوري و ميزان ضايعات و زايدات را در مراحل مختلف فرآوري دانه هاي روغني برآورد کرده، سپس با انجام محاسبات تجزيه واريانس با استفاده از نرم افزار MINITAB به مقايسه ميزان ضايعات در کارخانجات روغن کشي و برآورد متوسط ميزان ضايعات در هر يک از مراحل فرآوري دانه هاي روغني پرداخته شد.
يافته ها: با توجه به ميزان ضايعات برآورد شده در کارخانجات روغن کشي استان تهران، ميزان ضايعات در مرحله روغن کشي به طور متوسط براي آفتابگردان ۶-۵%، کلزا ۵-۴%، سويا ۴-۳% مي باشد که با توجه به ميزان توليد کارخانجات روغن کشي کشور در سال ۱۳۸۷، جمعا ۱،۳۰۰،۰۰۰ تن دانه روغني روغن کشي شده که با احتساب ميزان روغن هر نوع از دانه هاي روغني، ميزان روغن آن بالغ بر ۳۰۰ – ۲۵۰  هزار تن بوده است.
نتيجه گيري: طبق برآورد انجام شده با تخمين درصد ضايعات هر نوع از دانه هاي روغني و قيمت جهاني روغن خام حدود ۱۰۰۰ (تن / دلار)، در حدود  13-8 هزار تن روغن به قيمت ۱۳ – ۸ ميليون دلار طي فرآيند روغن کشي ضايع شده که مبلغ قابل توجهي است.