مقاله بررسي ميزان غلظت کل هيدروکربن هاي نفتي و فلزات سنگين (Zn, Pb, Fe, Hg, Cu, Cd, Cr) در خروجي تالاب انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۳۳ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان غلظت کل هيدروکربن هاي نفتي و فلزات سنگين (Zn, Pb, Fe, Hg, Cu, Cd, Cr) در خروجي تالاب انزلي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کل هيدروكربن نفتي
مقاله فلزات سنگين
مقاله تالاب انزلي
مقاله دستگاه جذب اتمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيدحجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ميزان غلظت فلزات سنگين (مس، روي، آهن، سرب، کروم و جيوه کل) و كل هيدروكربن نفتي (TPH) در سه ايستگاه از محل استقرار كشتيهاي تجاري و مسير رفت و آمد لنج ها و قايقهاي دريایي (خروجي تالاب انزلي) مورد سنجش قرار گرفت. جداسازي و تغليظ نمونه هاي فلزات سنگين به روش استخراج مايع-مايع انجام گرفت و بوسيله دستگاه جذب اتمي شعله تعيين غلظت گرديد و ميزان غلظت جيوه كل در آب با سيستم بخار سرد اندازه گيري شد. غلظت كل هيدرو كربن نفتي بر اساس روش استاندارد (ROPME) جداسازي گرديد سپس بوسيله دستگاه IR غلظت کل هيدروکربن نفتي در آب تعيين شد. نتايج حاصل نشان مي دهد كه ميانگين سالانه غلظت کل هيدرو کربن نفتي به ميزان ۲٫۹۴ ميليگرم بر ليتر بوده و بيشترين غلظت مواد نفتي در فصل بهار به ميزان ۲۰٫۱ ميليگرم بر ليتردر زيرپل شنبه بازار اندازه گيري شد که چند برابر بالاتر از استاندارد جهاني است وکمترين غلظت مواد نفتي در فصل پاييز به ميزان ۰٫۰۱ ميلي گرم بر ليتر اندازه گيري شده است. ميانگين سالانه غلظت فلزات سنگين مس، سرب، كادميم، روي، كروم، آهن و جيوه كل به ترتيب ۰٫۷۵۱، ۰٫۰۵۸، ۰٫۰۱۱، ۰٫۳۷۹، ۰٫۰۰۷، ۰٫۱۵۵ و ۰٫۰۱۹ ميليگرم بر ليتر اندازه گيري شد. ايستگاه زير پل شنبه بازار بدليل دريافت بخشي از جريانات آبي تالاب انزلي و پسابهاي خانگي شهرستان انزلي و همچنين استقرار شناورهاي کيلکا و ايستگاه هاي قايقهاي توريستي حداکثر غلظت کل هيدروکربن نفتي و فلزات سنگين مشاهده شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که بجز غلظت جيوه غلظت ساير فلزات از حد مجاز استاندارد پايين تر مي باشد.