مقاله بررسي ميزان كارايي واكسن سرخجه در دختران كرمانشاهي در شرف ازدواج طي سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان كارايي واكسن سرخجه در دختران كرمانشاهي در شرف ازدواج طي سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخجه
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله کارايي واکسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: نامداري تبار هنگامه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرخجه يكي از بيماريهاي ويروسي خفيف و اغلب تحت باليني است كه معمولا با عارضه جدي همراه نيست ولي اگر در طول حاملگي، خصوصا در دو ماهه اول بارداري، رخ دهد، ويروس عامل آن مي تواند با انتقال به جنين، سبب ايجاد سندرم سرخجه مادرزادي و يا مرگ جنين شود. در حال حاضر در بسياري از كشورها براي پيشگيري از اين بيماري و عوارض جنيني حاصله، برنامه ايمن سازي توسط واكسن اجرا مي شود. در كشور ايران نيز با توجه به حساسيت بيش از %۲۰ دختران شرف ازدواج، در سال ۱۳۸۲ به واكسيناسيون كليه افراد گروه سني ۲۵-۵ ساله پرداخته شد و از آن پس در برنامه واكسيناسيون كشوري گنجانده شد.
روش کار: اين مطالعه به صورت توصيفي ـ مقطعي و تحليلي در سال ۱۳۸۵، بر روي ۱۴۰ دختر كرمانشاهي در شرف ازدواج صورت گرفت. براي محاسبه حجم نمونه با توجه به اينكه سالانه حدود ۱۰ هزار نفر از دختران كرمانشاهي به منظور انجام آزمايشات قبل از ازدواج به مركز بهداشتي ـ درماني رفعتيه، مراجعه مي نمايند و از طرفي انتظار مي رفت وضعيت ايمني بعد از واكسيناسيون سرخجه از حدود %۸۰ سال ۱۳۷۸ به بيش از %۹۰ افزوده شده باشد با بهره گيري از نرم افزار EpiInfo و حدود اطمينان %۹۵، حجم نمونه اي معادل ۱۴۰ مورد، محاسبه و آزمون سرمي اليزا بر روي نمونه ها انجام شد و ضمن مقايسه با مطالعه مشابهي كه در سال ۱۳۷۸ در همان جامعه انجام گرفته بود ميزان كارايي واكسن در قالب يك مطالعه همگروهي تاريخي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصله، نشانگر ايمني حدود %۹۹٫۳۳ (۱۳۹ نفر از ۱۴۰ نفر)، نسبت به سرخجه، بوده است در حالي كه در مطالعه سال ۱۳۷۸ اين رقم حدود %۸۰ بود و در صورتي كه از زاويه مطالعه كوهورت تاريخي به اين دو مطالعه نگاه كنيم خواهيم ديد كه ميزان حمله از %۱۷٫۰۸ به %۰٫۷۱ با دامنه اطمينان ۰٫۰۱-۰٫۳۰ و p كمتر از ۰٫۰۱ كاهش يافته و ميزان كارايي واكسن بالغ بر %۹۶ به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه کمتر از %۱ دختران كرمانشاهي در بدو ازدواج نسبت به سرخجه حساس بودند لذا ديگر نياز به غربالگري قبل از ازدواج كه در مطالعه سال ۱۳۷۸ مورد تاكيد قرار گرفته بود، نمي باشد ولي نظر به اينكه ميزان پايداري مصونيت بعد از واكسيناسيون سرخجه، كمتر از ايمني ناشي از ابتلا است غربالگري هرچند سال يكبار، قابل توصيه مي باشد.