مقاله بررسي ميزان كريپتوسپوريديوز در انسان، گوساله و موش هاي اطراف شهرستان تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان كريپتوسپوريديوز در انسان، گوساله و موش هاي اطراف شهرستان تبريز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کريپتوسپوريديوز
مقاله انسان
مقاله گوساله
مقاله موش
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده فرهنگ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصمدي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، مطالعه و بررسي ميزان شيوع آلودگي به تك ياخته كريپتوسپوريديوم در انسان و برخي حيوانات كه ارتباط نزديكي با انسان يا محيط زندگي آن دارند بود. بر اين اساس پژوهش حاضر در ۳ مرحله انجام گرفت: در مرحله اول به صورت تصادفي ۱۰۰ نمونه مدفوع انساني ارجاعي به بخش انگل شناسي آزمايشگاه مرکزي استان آذربايجان شرقي (تبريز) جمع آوري شد، در مرحله دوم از ۱۰۰ نمونه مدفوع گوساله هاي اطراف شهرستان تبريز گسترش مدفوع تهيه گرديد و در مرحله آخر نيز ۵۰ گسترش مدفوع از موش هاي وحشي جمع آوري شده از سطح شهرستان تبريز تهيه گرديد.گسترش ها پس از رنگ آميزي زيل نيلسون تغيير يافته، مورد بررسي ميكروسكوپي از لحاظ وجود ااوسيست كريپتوسپوريديوم قرار گرفتند. با توجه به نتايج حاصل، ميزان شيوع آلودگي در انسان، گوساله و موش به ترتيب ۱۲، ۱۶ و ۷۴ درصد تشخيص داده شد. نتايج بدست آمده نشان دهنده شيوع بالاي آلودگي با اين تك ياخته در انسان، گوساله و بخصوص موش هاي شهرستان تبريز مي باشد. به علت شيوع بسيار بالاي آلودگي در موش و همچنين ارتباط نزديك آن با محل هاي مسكوني شهري و روستايي مي توان موش را به عنوان منبع آلودگي كريپتوسپوريديوم در انسان تلقي نمود. با توجه به اين که معمولا مراکز آزمايشگاهي پزشکي و دامپزشکي از لحاظ تعيين عوامل مولد اسهال، توجه کمتري به عامل ايجادكننده کريپتوسپوريديوز دارند، احتمال افزايش شيوع و وقوع آن بالا مي باشد.