مقاله بررسي ميزان مطابقت گزارش هاي ماموگرافي و سونوگرافي با گزارش پاتولوژي در بيماري هاي بدخيم و خوش خيم پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مطابقت گزارش هاي ماموگرافي و سونوگرافي با گزارش پاتولوژي در بيماري هاي بدخيم و خوش خيم پستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ماموگرافي
مقاله سونوگرافي
مقاله پاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت خواه حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خيام زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي گورچين قلعه حجت
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان شايع ترين سرطان در زنان و پنجمين علت مرگ ناشي از سرطان در زنان ايراني است. ميزان بروز ساليانه بيش از ۷۷۷۰ نفر مي باشد. استفاده وسيع از ماموگرافي و سونوگرافي توانسته است با تشخيص زودرس سرطان پستان سبب افزايش بقاء بيماران شود. ميزان حساسيت و ويژگي ماموگرافي و سونوگرافي در منابع و مطالعات مختلف متفاوت است. لذا، بر آن شديم تا ميزان مطابقت گزارش هاي سونوگرافي و ماموگرافي را با نتيجه پاتولوژي در بيماران مبتلا به بيماري هاي خوش خيم و بدخيم پستان ارزيابي كنيم.
روش بررسي: در اين مطالعه ۲۵۵ نفر زن مبتلا به توده پستان كه در فاصله سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به كلينيك بيماري هاي پستان مراجعه كردند، تحت بررسي قرار گرفتند. نتايج شرح حال و معاينه باليني، گزارش ماموگرافي و يا سونوگرافي و نتيجه پاتولوژي ثبت شد. نتايج به دست آمده در ماموگرافي و سونوگرافي با نتايج پاتولوژي (به عنوان استاندارد طلايي) مقايسه شد.
یافته ها: در اين مطالعه مبتني بر شواهد، حساسيت ماموگرافي %۷۳ و ويژگي آن %۵۵٫۳ و ميزان منفي كاذب ان %۱۷٫۲۷ بود. حساسيت سونوگرافي %۶۹ و ويژگي آن %۵۰٫۷ و منفي كاذب آن %۱۷٫۶۸بود. همچنين حساسيت سونوگرافي در تشخيص سرطان پستان ارتباط معني داري با سن بيماران، سابقه شيردهي و بارداري داشت.
نتیجه گیري: با توجه به اهميت ماموگرافي و سونوگرافي و بالا بودن درصد موارد منفي كاذب آن توصيه مي شود براي استاندارد كردن و ارتقا كيفيت اين دو روش تشخيصي اقدام شود و قضاوت باليني جراح بر اساس شرح حال و معاينه باليني صحيح در كنار اين روش هاي تشخيصي، اساس تشخيص و درمان بيماري هاي پستان قرار گيرد.