مقاله بررسي ميزان موفقيت عمل جراحي و نتايج تستهاي شنوايي در اطفال بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۲۴ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان موفقيت عمل جراحي و نتايج تستهاي شنوايي در اطفال بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله تمپانوستومي
مقاله گسيل هاي صوتي برانگيخته گذرا
مقاله گسيل هاي صوتي محصول اعوجاج
مقاله اوتيت مياني با افيوژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران فر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ملاصادقي ركن آبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عتيقه چي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دادگرنيا محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميروكيلي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گسيل هاي صوتي گوش، اصواتي با شدت كم هستند كه از حلزون سالم توليد شده و در صورت سالم بودن ساختار انتقال صوت قابل اندازه گيري هستند. هدف از اين مطالعه بررسي موفقيت جراحي بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومي با استفاده از آزمون هاي مرسوم شنوايي سنجي و TEOAE و DPOAE به عنوان روشي براي ارزيابي شنوايي بعد از عمل جراحي مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه بصورت توصيفي – تحليلي بر روي ۱۳۰ بيمار مبتلا به اوتيت مدياي با افيوژن(OME)  انجام شد. گسيل هاي صوتي برانگيخته گذرا(TEOAE)  و گسيل هاي صوتي محصول اعوجاج (DPOAE) همراه با ساير آزمونهاي رفتاري شنوايي، قبل، يك و سه ماه پس از عمل جراحي بر روي بيماران انجام شد و نتايج با هم مقايسه شد.
نتايج: قبل از جراحي در هيچكدام از افراد پاسخهاي TEOAE و DPOAE ثبت نشدند اما پس از جراحي به صورت چشمگيري پاسخهاي  TEOAEدر ۹۰ درصد و DPOAE در ۸۰ درصد افراد ثبت شد به طوريكه نتايج معنادار بود. در آزمون شنوايي تون خالص نيز فاصله راه هواي – استخواني از ۳۵ بهdB 15  كاهش يافت.
بحث و نتيجه گيري: از تستهاي
OAE مي توان به عنوان آزمونهاي عيني، ساده و قابل انجام در گروه اطفال، به خصوص در خردسالاني كه قادر به همكاري براي انجام PTA نمي باشند در قبل از عمل جراحي و نيز براي پايش بيماران از نظر بهبود كاهش شنوايي و رفع ترشح از گوش مياني استفاده كرد.