مقاله بررسي ميزان نيترات و فسفات در حوضه جنوب شرقي درياي مازندران در فصل بهار و تابستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان نيترات و فسفات در حوضه جنوب شرقي درياي مازندران در فصل بهار و تابستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيترات
مقاله فسفات
مقاله pH
مقاله دما
مقاله شوري
مقاله درياي مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجات خواه معنوي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: پاسندي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سقلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي نيا ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكار داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي تغييرات مواد مغذي نيترات، فسفات و برخي عوامل فيزيکي و شيميايي (pH، دما و شوري) از فروردين تا شهريورماه سال ۱۳۸۷ بصورت ماهانه انجام شد. نمونه برداري از سواحل جنوب شرقي درياي مازندران در هفت ترانسکت شامل ۵۶ ايستگاه در سطح و عمق هاي ۵ و ۱۰ متر صورت پذيرفت. در اين بررسي، دما ۴٫۷۲±۲۶٫۹۱ درجه سانتي گراد، شوري ۲٫۳۳± ۱۲٫۱۳قسمت در هزار، ۸٫۶۹±۰٫۰۷۹ ph، نيترات ۰٫۰۱۶±۰٫۰۶۱ و فسفات ۰٫۰۱۱±۰٫۰۱۷ ميلي گرم در ليتر بدست آمد. حداقل و حداکثر ميزان نيترات ۰٫۰۲۱ تا ۰٫۱۳۱ و ميانگين فسفات ۰٫۰۰۱ تا ۰٫۰۹۶ ميلي گرم در ليتر بود. اين مقادير در مقايسه با سواحل جنوب غربي درياي خزر بالاتر بود. غلظت نيترات در مناطق بررسي شده، داراي اختلاف معني داري بود (P<0.05)، اما غلظت فسفات در کليه ترانسکت ها اختلاف معني داري نداشت (P>0.05). در بررسي غلظت نيترات، فسفات و ديگر پارامترها در ستون آب در اعماق کمتر از ۱۰ متر، اختلاف معني داري در هيچ کدام از مناطق وجود نداشت (P>0.05). ميزان نيترات و فسفات در مقايسه با سال هاي قبل روندي افزايشي نشان مي دهد.