مقاله بررسي ميزان هيدروسفالي و خونريزي داخل بطني در سونوگرافي مغز نوزادان نارس در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان هيدروسفالي و خونريزي داخل بطني در سونوگرافي مغز نوزادان نارس در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد
مقاله نارس
مقاله حوادث عروقي مغز
مقاله خونريزي داخل مغزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي مقدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: روزبه پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: حوادث عروقي مغز به عنوان گروه مهمي از طيف عوارض نارس بودن نوزاد (كمتر از ۳۷ هفته) مطرح مي باشد. خونريزي داخل بطني و هيدروسفالي شايع ترين فرم اين حوادث به شمار مي آيند.
بيشترين خطر براي نوزادان نارس كمتر از ۲۸ هفته حاملگي و يا وزن كمتر از ۱۰۰۰ گرم است كه شيوع ICH در آن ها %۳۰ است. با غربالگري و پايش نوزادان نارس و محصولات زايمان هاي طول كشيده و پراسترس توسط اولتراسونوگرافي Real-time مي توان اين ضايعات را تشخيص داده و درمان كرد و بر عوارض و پيش آگهي تاثير مثبت گذاشت. اين مطالعه به منظور بررسي يافته هاي سونوگرافيك مغز در ۶۰ نوزاد نارس متولد شده در بيمارستان هاي شهر يزد انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه به روش مقطعي انجام شده است. جامعه مورد بررسي تمام نوزاداني بودند كه طبق تعريف نارس بودن (سن كمتر يا مساوي ۳۷ هفته) در بيمارستان هاي شهر يزد از دي ماه ۸۴ لغايت تيرماه ۸۵ به دنيا آمدند.
يافته ها: در پايان بررسي در مجموع ۵۲ نوزاد (%۸۶٫۶۷) از نمونه هاي ما نوزادان با وزن هنگام تولد كمتر از ۲۵۰۰ گرم (LBW) بودند. از ۵۲ بيمار دچار LBW، پنج نوزاد (%۹٫۶) دچار خونريزي داخل بطني (IVH) و پنج نوزاد (%۹٫۶) دچار هيدروسفالي و يك نوزاد (%۱٫۹) دچار هالوپروزنسفالي بود و هشت بيمار داراي وزن نرمال هيچ يافته غيرطبيعي در سونوگرافي خود نداشتند.
نتيجه گيري: براي جلوگيري از حوادث عروقي مغز در مرحله اول بعد از زايمان سخت و تولد نوزاد نارس جلوگيري كرد. در نوزادان نارس يافته هاي سونوگرافي مغز ارتباط قوي با وزن نوزاد دارد.