مقاله بررسي ميزان و تقسيط کود نيتروژن بر درصد پروتئين و آميلوز دانه برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان و تقسيط کود نيتروژن بر درصد پروتئين و آميلوز دانه برنج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تقسيط نيتروژن
مقاله پروتئين دانه
مقاله آميلوز دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح الهيار
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي نورعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درصد پروتئين و آميلوز ممکن است متاثر از عنصر نيتروژن و تقسيط آن در شاليزارها باشد. به همين منظور آزمايش مزرعه اي جهت بررسي ميزان و تقسيط کود نيتروژن بر عملکرد برخي از صفات کيفي دانه برنج رقم طارم محلي انجام گرفت. نوع آزمايش فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار بود که در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزارع مرکز تحقيقات برنج کشور، آمل انجام شد. در اين بررسي سه سطح نيتروژن ۲۳، ۴۶ و ۶۹ کيلوگرم در هکتار عامل اصلي و عامل فرعي سه نحوه تقسيط کود نيتروژن بود که در سه مرحله رشد گياه تقسيط گرديد. نتايج اين بررسي نشان داد ميزان آميلوز دانه برنج با افزايش نيتروژن و تقسيط، روند کاهشي را طي کرد. بيشترين درصد پروتئين با مصرف ۶۹ کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست آمد و با انجام دو مرحله تقسيط، درصد پروتئين نسبت به ساير تيمارها افزايش نشان داد. با افزايش ميزان نيتروژن عملکرد دانه نيز افزايش نشان داد. هر چه بر تعداد تقسيط نيتروژن افزوده گرديد، ميزان عملکرد برنج افزايش يافت.