مقاله بررسي ميزان و علل گرايش دانشجويان به رسانه هاي گروهي داخلي و خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۶ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان و علل گرايش دانشجويان به رسانه هاي گروهي داخلي و خارجي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرايش به رسانه هاي گروهي
مقاله دانشگاه محقق اردبيلي
مقاله رسانه هاي مکتوب
مقاله رسانه هاي غيرمکتوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق دستيابي بر نگرش دانشجويان به رسانه هاي گروهي داخلي و آگاهي بر اندازه گرايش آنها به رسانه هاي گروهي خارجي بوده است. آيا ميزان گرايش دانشجويان به رسانه هاي گروهي داخلي و خارجي و دسترسي آنها به اين رسانه ها با متغيرهايي چون سن، جنس، دانشگاه محل تحصيل، وضعيت تاهل، محل سکونت، رشته تحصيلي، ترم تحصيلي، بومي بودن، شغل و تحصيلات والدين، رضايت از خانواده و سابقه مشروط شدن آنها در دوره تحصيل ارتباط دارد يا نه؟ براي پاسخ به اين سوالات ۶۰۰ نفر از دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاههاي محقق اردبيلي (۳۰۰ نفر) و آزاد اسلامي، واحد اردبيل (۳۰۰ نفر)، به صورت تصادفي انتخاب شدند و با ابزار پرسشنامه به جمع آوري اطلاعات اقدام شد. نتايج نشان مي دهد که از ميان رسانه هاي گروهي غيرمکتوب تلويزيون بيشترين جاذبه را براي دانشجويان دارد و روزنامه از رسانه هاي مکتوبي است که دانشجويان علاقه زيادي به آن دارند. علاقه به ماهواره در ۲۲٫۸ درصد دانشجويان مشاهده مي شود. اما تنها ۴٫۷ درصد دانشجويان به آن دسترسي دارند. انگيزه کسب اخبار و شنيدن موسيقي در گرايش دانشجويان به استفاده از راديوهاي خارجي بالاترين فراواني را به خود اختصاص داده است. همچنين، از ميان برنامه هاي راديوي محلي استان اردبيل، دانشجويان از برنامه گلبانگ سبلان استقبال مي کنند. اما وضعيت رسانه هاي مکتوب، چون هفته نامه هاي چاپ شده در داخل استان، نشان مي دهد که قريب به ۸۴ درصد دانشجويان از اين رسانه ها استفاده نمي کنند يا در حد بسيار کم بهره مي گيرند.